Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011857

OBCHODNÉ MENO: FaMa - Sk, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50643/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 

IČO: 36 244 015

DEŇ ZÁPISU: 20.06.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť

4. reklamná a propagačná činnosť

5. skladovanie, prekladištia nákladov okrem verejných skladov

6. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

7. prenájom strojov a prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov, kancelárskej a výpočtovej techniky

8. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

9. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

10. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest

11. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

12. predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál, v rozsahu maximálne 4 mesiace v roku

13. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach a v chatovej osade po triedu *** a v kempingoch po triedu ***

14. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch

15. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

16. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

17. prekladateľské a tlmočnícke služby

18. administratívne práce

19. ručné výkopové práce

20. búracie a zemné práce

21. maliarske, natieračské a sklenárske práce

22. prieskum trhu a verejnej mienky

23. poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

24. obstarávateľská činnosť spojená s nájmom bytových a nebytových priestorov

25. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb v rozsahu voľnej živnosti

26. prevádzkovanie píly

27. obchod so starožitnosťami

28. komisionálny predaj

29. prenájom hnuteľných vecí,

30. prenájom motorových vozidiel,

31. maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami, vrátane vozidiel s elektrickým motorom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Lucio Masutti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 60/16514, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 04.03.1957, Deň vzniku funkcie: 01.08.2002

Meno a priezvisko: Marco Masutti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gunduličova 903/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 04.09.1989, Deň vzniku funkcie: 13.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lucio Masutti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 60/16514, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 04.03.1957

Výška vkladu: 6 700,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 700,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marco Masutti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gunduličova 903/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 04.09.1989

Výška vkladu: 1 650,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR

Meno a priezvisko: Laura Masutti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gunduličova 903/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 16.01.1988

Výška vkladu: 1 650,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 15.06.2001 formou notárskej zápisnice č. N 76/2001, NZ 73/2001 podľa slovenského práva.

2. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 01.08.2002 formou notárskej zápisnice č. NZ 454/02.

3. Úplné znenie zakladateľskej listiny v znení zmien (zmena sídla z: Veľkoúľanská cesta 1331 na: Cukrovarská 215).

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.02.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1