Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011854

OBCHODNÉ MENO: Erener Group s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 64531/B

SÍDLO:  Názov obce: Kráľová pri Senci 312, PSČ: 900 50 

IČO: 45 490 848

DEŇ ZÁPISU: 16.04.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. prevádzka malých plavidiel,

5. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

6. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

7. počítačové služby,

8. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

9. prenájom hnuteľných vecí,

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

12. reklamné a marketingové služby,

13. donášková služba,

14. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

15. vedenie účtovníctva

16. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Bc. Michal Rehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 24.03.1988, Deň vzniku funkcie: 16.04.2010

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Rehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 01.08.1986, Deň vzniku funkcie: 11.04.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Michal Rehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 24.03.1988

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Rehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 01.08.1986

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 19.3.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.04.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1