Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011856

OBCHODNÉ MENO: FALKO Servis, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46024/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemická 11 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 36 779 318

DEŇ ZÁPISU: 19.05.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. upratovacie a čistiace práce,

2. žehlenie a pranie,

3. denná starostlivosť o deti a dospelých v rozsahu voľnej živnosti,

4. oprava, úprava, šitie a výroba odevov, doplnkov a bytových doplnkov v rozsahu voľnej živnosti,

5. údržba a výsadba zelene v rozsahu voľnej živnosti,

6. celoročná údržba komunikácií,

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

9. vedenie účtovníctva,

10. administratívne práce,

11. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,

12. prieskum trhu a verejnej mienky,

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,

14. organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

15. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

16. reklamná činnosť,

17. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,

18. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

19. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

20. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

21. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,

22. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,

23. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Anna Mikulíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 24.08.1959, Deň vzniku funkcie: 19.05.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore konateľa.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Anna Mikulíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 24.08.1959

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 2.5.2007 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1