Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011861

OBCHODNÉ MENO: FILADERM, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38454/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Humenské nám. 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 

IČO: 35 966 475

DEŇ ZÁPISU: 01.12.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

5. organizovanie kurzov, seminárov a školení,

6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

7. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

8. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore dermatovenerológia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Beáta Filkornová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Humenské nám. 3169/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 01.08.1949, Deň vzniku funkcie: 01.12.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Beáta Filkornová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Humenské nám. 3169/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 01.08.1949

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 235/2005, Nz 48491/2005, NCRls 47862/2005 napísanej dňa 17.10.2005 notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1