Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011851

OBCHODNÉ MENO: ENERGE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 160587/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betliarska 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 

IČO: 52 187 926

DEŇ ZÁPISU: 05.06.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Administratívne služby

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Reklamné a marketingové služby

9. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

12. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

13. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

14. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Prípravné práce k realizácii stavby

17. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

19. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

20. Elektroenergetika - výroba elektriny, dodávka elektriny

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Martin Meliš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 47, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 01.03.1972, Deň vzniku funkcie: 13.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: WSE s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ČSA 383, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01 , IČO 47 206 080

Výška vkladu: 1 667,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR

Obchodné meno/názov: I.P.P. Corporation, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. P. Pavlova 5072, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , IČO 36 646 733

Výška vkladu: 1 667,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR

Obchodné meno/názov: P.E.K., s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orešany 134, Názov obce: Orešany, PSČ: 956 06 , IČO 44 220 677

Výška vkladu: 1 667,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 001,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 001,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1