Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011849

OBCHODNÉ MENO: ELOO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39431/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavilovova 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 35 979 534

DEŇ ZÁPISU: 15.02.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vizážistika,

2. výroba a predaj drobných úžitkových predmetov,

3. návrhy odevov v rozsahu volnej živnosti a ich výroba,

4. aranžérske práce,

5. reklamné a propagačné činnosti,

6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. spracovanie grafických návrhov podľa predlohy na počítači,

8. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

9. výroba a predaj audiovizuálnych záznamov na základe zmluvy s autormi,

10. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, motorových vozidiel,

11. výstavnícka činnosť,

12. prenájom výstavného a propagačného zariadenia,

13. usporadúvanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

14. organizovanie výstav, školení, kurzov a seminárov,

15. fotografické služby,

16. administratívne práce,

17. prieskum trhu a verejnej mienky,

18. automatizované spracovanie dát,

19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

20. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

21. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

22. výroba bižutérie a suvenírov

23. kuriérske služby

24. skladovanie

25. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

26. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

27. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

28. vedenie účtovníctva

29. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

30. čistiace a upratovacie služby

31. služby súvisiace o skrášľovaním tela

32. služby požičovní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľubica Šušolová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mamateyova 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 07.03.1984, Deň vzniku funkcie: 15.02.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľubica Šušolová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mamateyova 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 07.03.1984

Výška vkladu: 2 721,901348 EUR, Rozsah splatenia: 2 721,901348 EUR

Meno a priezvisko: Zuzana Šanta Bobovnická, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belehradská 74/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 05.08.1986

Výška vkladu: 2 589,125673 EUR, Rozsah splatenia: 2 589,125673 EUR

Meno a priezvisko: Barbora Dúbravská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grosslingova 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 06.10.1987

Výška vkladu: 1 327,756755 EUR, Rozsah splatenia: 1 327,756755 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 16.1.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 7.6.2010 - zmena sídla.

3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.01.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1