Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011846

OBCHODNÉ MENO: EKOTOALETY s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32439/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 73/a, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

IČO: 35 893 117

DEŇ ZÁPISU: 14.07.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rosahu voľnej živnosti (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu,

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

5. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. školiaca činnosť v rozsahu predmetu podnikania,

7. administratívne práce,

8. prieskum trhu a verejnej mienky,

9. prenájom strojov a zariadení,

10. čistiace a upratovacie práce,

11. skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,

12. montáž, údržba a opravy strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti,

13. organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,

14. búracie a demolačné práce,

15. krtkovanie kanalizačného potrubia,

16. TV monitoring potrubia,

17. opravy domovej kanalizácie,

18. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

19. výroba, predaj, prenájom a servis mobilných sanitárnych zariadení,

20. prípravné stavebné práce,

21. výroba výrobkov z plastu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Bubán, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Silvánska 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 13.07.1980, Deň vzniku funkcie: 29.07.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisuje samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoje meno, priezvisko a podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: BESTRENT GROUP a.s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 10/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 11.06.2004.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2004 (schválenie rozdelenia a prevodu obchodných podielov). Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2004. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.12.2004.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.06.2008.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.11.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1