Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011839

OBCHODNÉ MENO: dymovent, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 102550/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri vinohradoch 9798/269C, Názov obce: Bratislava-Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 48 050 300

DEŇ ZÁPISU: 21.02.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. reklamné a marketingové služby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. vydavateľská činnosť

9. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

10. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

13. uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek

14. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení

15. kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia

16. montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov

17. opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov

18. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

19. oprava a kontrola požiarnych vodovodov

20. oprava a kontrola požiarnych hydrantov

21. výroba strojov pre hospodárske odvetvia

22. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - strojnotechnologická časť

23. výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení,

24. dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

25. Projektovanie, výroba, montáž, servis a revízie požiarno-technických zariadení a systémov pre odvod dymu a tepla v rozsahu voľnej živnosti

26. Autorizovaný stavebný inžinier v kategórií Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnení vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu: a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, b) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, c) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, d) poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Rešovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri vinohradoch 9819/269J, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 06.03.1978, Deň vzniku funkcie: 21.02.2015

Meno a priezvisko: Ing. Martin Oros, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 2, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 27.12.1971, Deň vzniku funkcie: 21.02.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Oros, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 2, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 27.12.1971

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Clean Air Service, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri vinohradoch 9798/269C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , IČO 36 485 942

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 26.01.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1