Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011836

OBCHODNÉ MENO: DT gastro s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 64286/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antolská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 

IČO: 45 443 548

DEŇ ZÁPISU: 02.04.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,

3. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

4. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Daniel Hrivňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tbiliská 7626/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 26.04.1986, Deň vzniku funkcie: 26.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Daniel Hrivňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tbiliská 7626/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 26.04.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.02.2010 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení spoločenskej zmluvy zo dňa 31.03.2010.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2011.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.03.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1