Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011830

OBCHODNÉ MENO: DATAHOUSING STAV, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 159380/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokráskova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 36 352 837

DEŇ ZÁPISU: 28.03.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností

3. výskum trhu a verejnej mienky

4. reklamné činnosti

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

6. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

7. prenájom motorových vozidiel

8. upratovacie a čistiace práce

9. podnikateľské poradenstvo v oblasti voľných živností

10. nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. prípravné práce k realizácii stavby

13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. prenájom hnuteľných vecí

18. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

19. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: František Kyselka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 8.května 341, Názov obce: Meziboří, PSČ: 43513 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 02.03.1956, Deň vzniku funkcie: 08.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

TYP ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY: Iná organizačná zložka

OZNAČENIE: HM REALING, s.r.o. - organizačná zložka Bratislava

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hattalova 12A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností

3. výskum trhu a verejnej mienky

4. reklamné činnosti

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

6. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

7. prenájom motorových vozidiel

8. upratovacie a čistiace práce

9. podnikateľské poradenstvo v oblasti voľných živností

10. nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. osobná cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou do 9 osôb vrátane vodiča

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Monika Adamkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horeblatie 383/1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 02.05.1976, Deň vzniku funkcie: 17.10.2008

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: DATAHOUSING Trading s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chudenická 1059/30 Hostivař, Názov obce: Praha 10, PSČ: 102 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 17602378

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi HM REALING, s.r.o., IČO: 36 352 837, so sídlom Komárňanská 69, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, ako predávajúcim a spoločnosťou AM REALING s. r. o., IČO: 54 959 691, so sídlom Komárňanská 69, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, ako kupujúcim zo dňa 07.11.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1