Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011825

OBCHODNÉ MENO: CryptoData, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 166451/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 92/D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 47 157 224

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. reklamné a marketingové služby

6. skladovanie

7. počítačové služby

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. prenájom hnuteľných vecí

10. administratívne služby

11. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

15. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

16. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

18. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Igor Rattaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Demänovská Dolina 166, Názov obce: Demänovská Dolina, PSČ: 032 51 , Dátum narodenia: 02.01.1971, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, podpisujúci pripojí svoj podpis s uvedením svojho mena a funkcie.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: G1 INVESTMENTS LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat /Office 15B, Názov obce: Nikózia, PSČ: 1061 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: HE 182261

Výška vkladu: 7 500 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 500 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.04.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1