Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011829

OBCHODNÉ MENO: DATA SYSTEMS spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 6015/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 82, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 

IČO: 31 361 242

DEŇ ZÁPISU: 04.11.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa, predaj, sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

2. - poskytovanie softwaru,

3. - školiaca a poradenská činnosť v oblasti hardwaru a softwaru,

4. - prenájom priemyselného tovaru,

5. - reklamná a propagačná činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru,

6. - opravy a údržba elektrických zariadení výpočtovej, kancelárskej a spotrebnej elektroniky dodávateľským spôsobom v rozsahu 1 000 V

7. - prenájom nebytových priestorov,

8. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Škandera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinčeková 32, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 08.05.1948, Deň vzniku funkcie: 04.11.1993

Meno a priezvisko: RNDr. Roman Cisár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popolná 43, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 04.03.1951, Deň vzniku funkcie: 04.11.1993

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločnosti každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: RNDr. Roman Cisár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popolná 43, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 04.03.1951

Výška vkladu: 3 154,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 154,000000 EUR

Meno a priezvisko: Pavol Ďurina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 61, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 19.12.1951

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Hatvany, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zavadilova 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 12.05.1958

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Marián Myglys, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nemčíkova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 09.09.1959

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Škandera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinčeková 32, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 08.05.1948

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 134,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 134,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.3.1993 v súlade s ust. § 56 a nasl. a §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 12384

2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 28.11.1995 a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.10.1995. Stary spis: S.r.o. 12384

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 1.10.1997, dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.12.1997.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.3.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.7.1998.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 15.11.2000, Spoločenská zmluva - úplné znenie z 15.11.2000.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2005 - zmena sídla.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2009., 23.02.2009.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.12.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1