Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011818

OBCHODNÉ MENO: CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13789/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 15/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 35 708 182

DEŇ ZÁPISU: 30.01.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie dát - riadenie a prevádzkovanie systému bezhotovostného platenia,

2. zriaďovanie, montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení pripojených k telekomunikačnej sieti - telefónnych prístrojov a záznamníkov, modemov značky MICROCOM, linkových prepojovačov STELCO,

3. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

4. nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj - veľkoobchod a maloobchod,

5. výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov a elektronických zariadení,

6. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

7. sprostredkovateľská činnosť

8. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom

9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

11. factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

12. leasing a prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jan Polívka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matěje Koštíře 275, Názov obce: Čelákovice, PSČ: 25088 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 20.04.1976, Deň vzniku funkcie: 01.02.2022

Meno a priezvisko: Aditya Varadpande, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ferndown Road 111, Názov obce: Solihull, PSČ: B91 2AX , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 14.01.1977, Deň vzniku funkcie: 17.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje menom spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje menom spoločnosti tak, že k jej napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Voctářova 2500/20a, Názov obce: Libeň, Praha 8, PSČ: 180 00 , Štát: Česká republika , IČO 27 916 693

Výška vkladu: 32 198,100000 EUR, Rozsah splatenia: 32 198,100000 EUR

Obchodné meno/názov: FleetCor Luxembourg Holding2 S.a.r.l., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boulevard F.W. Raiffeisen 15, Názov obce: Luxembourg, PSČ: 2411 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B121980

Výška vkladu:  995,800000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  995,800000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 193,900000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 193,900000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 13.12.1996 v zmysle § 24, 56-75, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 20782

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.2.1997, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.5.1997. Stary spis: S.r.o. 20782

3. Zápisnica z VZ ktoré sa konalo dňa 31.3.1998 a schválilo zmeny spoločenskej zmluvy v súlade s ust. zák.č. 11/98 Z.z.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.2.2000 Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.2.2000 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.4.2000 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.8.2000 Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.4.2000

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2000. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.12.2000.

6. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.3.2001 o zmene konateľa.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2001, na ktorom bola schválená zmena sídla. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.10.2001.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6. 6. 2002. Spoločenská zmluva zo dňa 6. 6. 2002 v úplnom znení.

9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2004. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.09.2004.

10. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 23.06.2005.

11. Rozhodnutie prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2007 - súhlas s rozdelením obchodného podielu spoločníka spoločnosti. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 06.06.2007.

12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2007.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 06.11.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1