Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011826

OBCHODNÉ MENO: Danubia NanoTech, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31840/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 59, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 35 887 061

DEŇ ZÁPISU: 21.05.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

2. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti prírodných a technických vied,

8. organizovanie a technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov, školení, konferencií, výstav a kultúrnych podujatí,

9. lektorská činnosť,

10. grafické práce na počítači,

11. automatizované spracovanie údajov,

12. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. Stavebné cenárstvo

17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

18. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

19. Počítačové služby

20. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

21. Finančný leasing

22. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

23. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

24. Faktoring a forfeiting

25. Prenájom hnuteľných vecí

26. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

27. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

28. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

29. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Doc. Ing. Viera Skákalová, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrobákova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 21.05.1954, Deň vzniku funkcie: 21.05.2004

Meno a priezvisko: RNDr. Martin Hulman, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinská 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 01.04.1967, Deň vzniku funkcie: 07.03.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť má vždy dvoch konateľov. Konatelia budú konať v mene Spoločnosti vždy spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dr. Siegmar Roth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Münchner Freiheit 6, Názov obce: Mníchov, PSČ: 80802 , Štát: Nemecká spolková republika 

Výška vkladu:  900,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  900,000000 EUR

Meno a priezvisko: Doc. Ing. Viera Skákalová, DrSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrobákova 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 21.05.1954

Výška vkladu: 7 050,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 050,000000 EUR

Meno a priezvisko: RNDr. Martin Hulman, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinská 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 

Výška vkladu: 7 050,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 050,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Danubia Energy s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 5/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , IČO 47 514 426

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.4.2004 v zmysle §§ 57,105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2009.

3. Rozhodnutie per rollam zo dňa 16.09.2015.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.07.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1