Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011820

OBCHODNÉ MENO: CF INVEST - Liptovský Mikuláš, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43799/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského nábrežie 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 36 716 715

DEŇ ZÁPISU: 22.12.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť,

2. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Svatoslav Outulný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ocmanice 117, Názov obce: Náměšť nad Oslavou, PSČ: 67571 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.11.1973, Deň vzniku funkcie: 29.11.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Outulný Beta s.r.o., Sídlo: Názov obce: Lozorno 80, PSČ: 900 55 , IČO 51 079 437

Výška vkladu: 33 200,000000 EUR, Rozsah splatenia: 33 200,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo na 100% obchodného podielu v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 4314/B, na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. 0186/08/44530. Záložné právo na 100% obchodného podielu v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a. s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 4314/B, na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 8248/12/44530. Záložné právo na 100% obchodného podielu v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 4314/B, na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. 0024/18/44530.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.11.2006 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z valného zhromaždeniam zo dňa 11.03.2008. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.03.2008.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.03.2008.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.08.2008.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.05.2009.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.7.2010.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.07.2010 a 01.10.2010.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.10.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1