Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011819

OBCHODNÉ MENO: CERTO CHEM-X, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39601/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A.Mráza 8 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 

IČO: 36 282 502

DEŇ ZÁPISU: 25.02.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. upratovacie práce,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. manipulácia s tovarom,

7. skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,

8. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,

9. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

10. organizovanie kurzov, školení, seminárov, prednášok a vzdelávacích akcií,

11. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,

12. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,

13. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

14. prenájom dopravných prostriedkov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Čermák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Mráza 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 20.04.1978, Deň vzniku funkcie: 25.02.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Čermák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Mráza 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 20.04.1978

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.02.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.09.2008 a zo dňa 10.02.2009. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 07.04.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1