Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011811

OBCHODNÉ MENO: BEST ECONOMY s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52531/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 

IČO: 44 182 732

DEŇ ZÁPISU: 28.05.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. vedenie účtovníctva,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. administratívne služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Veronika Sahulová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin dvor 1346, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 13.08.1979, Deň vzniku funkcie: 28.05.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Veronika Sahulová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin dvor 1346, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 13.08.1979

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 09.05.2008 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2009.

3. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 01.07.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1