Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011808

OBCHODNÉ MENO: Backspace, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51045/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Balkánska 179A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10 

IČO: 44 039 808

DEŇ ZÁPISU: 13.03.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavieb,

2. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,

3. dokončovacie stavebné práce pri uskutočňovaní exteriérov a interiérov,

4. príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce,

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

6. nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora,

7. vydavateľská činnosť,

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

9. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

10. reklamné a marketingové služby,

11. činnosť organizačných, ekonomických a podnikateľských poradcov,

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu reklamy,

15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát,

16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností,

17. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností,

18. organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí,

19. prieskum trhu a verejnej mienky,

20. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností,

21. počítačové služby,

22. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing.arch. Adrian Mórocz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Balkánska 179A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 30.11.1976, Deň vzniku funkcie: 13.03.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis podľa podpisového vzoru.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing.arch. Adrian Mórocz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Balkánska 179A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 30.11.1976

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.2.2008 v zmysle z.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.08. 2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1