Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011814

OBCHODNÉ MENO: BSM Boleček, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34908/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staviteľská 8045, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 35 920 939

DEŇ ZÁPISU: 12.02.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. pretláčanie oceľových rúr a chráničiek bezvýkopovými technológiami v rozsahu voľnej živnosti,

2. prípravné práce pre stavbu - výkopové práce,

3. nákup a predaj motorových vozidiel a použitých náhradných dielov,

4. prenájom osobných motorových vozidiel,

5. nákup a predaj rekerečných člnov, lodí a ich príslušenstva,

6. nákup a predaj ojazdených člnov a lodí,

7. prenájom a sprostredkovanie prenájmu rekreačných člnov a lodí,

8. výroba oceľových konštrukcií,

9. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),

12. prenájom a strojov a zariadení,

13. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

14. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

15. lešenárske práce,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Boleček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Šajbách 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 18.04.1957, Deň vzniku funkcie: 12.02.2005

Meno a priezvisko: Ružena Bolečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Šajbách 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 25.06.1959, Deň vzniku funkcie: 12.02.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Boleček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Šajbách 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 18.04.1957

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Ružena Bolečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Šajbách 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 25.06.1959

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 06.12.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.03.2005 - zmena sídla spoločnosti

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1