Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011804

OBCHODNÉ MENO: ASFAPRA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 114668/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto

IČO: 50 518 313

DEŇ ZÁPISU: 13.10.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Asfaltérske práce

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Gergeľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Stanislava 3010/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 814 05 , Dátum narodenia: 31.01.1957, Deň vzniku funkcie: 13.10.2016

Meno a priezvisko: Milan Kočíšek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Orešany 519, Názov obce: Horné Orešany, PSČ: 919 03 , Dátum narodenia: 06.03.1967, Deň vzniku funkcie: 13.10.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Gergeľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Stanislava 3010/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 31.01.1957

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Milan Kočíšek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Orešany 519, Názov obce: Horné Orešany, PSČ: 901 903 , Dátum narodenia: 06.03.1967

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1