Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011807

OBCHODNÉ MENO: Axxence Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 8392/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mickiewiczova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 

IČO: 31 442 901

DEŇ ZÁPISU: 21.09.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup, predaj tovaru každého druhu v rozsahu voľnej živnosti,

2. sprostredkovanie obchodu,

3. reklamno propagačná činnosť,

4. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

5. sprostredkovateľská činnosť,

6. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

7. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

8. výroba chuťových prísad a korenín

9. výskum a vývoj v oblasti prírodných látok

10. výroba potravinárskych aditív

11. Výroba éterických olejov a ich zmesí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Martin Minárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tománkova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 11.06.1960, Deň vzniku funkcie: 12.05.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Stefan Arntz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dorfanger 9, Názov obce: Kleve, PSČ: 47533 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 01.05.1975, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista podpisuje a koná za spoločnosť samostatne. K svojmu podpisu pripojí dodatok označujúci prokúru.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Axxence Holding Deutschland GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bleibtreustraße 33, Názov obce: Berlín, PSČ: 10707 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 223892 B

Výška vkladu: 5 890,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 890,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1. Záložné právo, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 20.08.2021

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: GLAS Trust Corporation Limited, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ludgate Hill 45, Názov obce: Lodnýn, PSČ: EC4M7JU , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 07927175

Obchodné meno/názov: Axxence Aromatic GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tackenweide 28, Názov obce: Emmerich am Rhein, PSČ: 46446 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 2944

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1. Záložné právo, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 20.08.2021

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: GLAS Trust Corporation Limited, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ludgate Hill 45, Názov obce: Londýn, PSČ: EC4M 7JU , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 07927175

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Peter Hans van der Schaft, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soeterbeeck 7, Názov obce: ´s - Hertogenbosch, PSČ: 5235 BM , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 02.04.1958, Deň vzniku funkcie: 05.08.2016

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.9.1993 podľa zákona č.513/1991 Zb. Dodatkom č.1 zo dňa 27.6.1994, k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 13.9.1993 sa mení sídlo spoločnosti z Moyzesovej 13, Pezinok na Ivánsku cestu 26 v Bratislave. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 19.9.1994 odsúhlasilo prevod obchodných podielov spoločníkov Ing. Ladislava Závodského a Ing. Vladimíra Jelínka na Bohumíra Nekvasila a prijalo dodatok č.2 zo dňa 20.9.1994 o zmene spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 15249

2. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 19/96, Nz 20/96 zo dňa 26.1.1996. Stary spis: S.r.o. 15249

3. Spoločenská zmluva bola prispôsobená zákonu č. 11/98 Z.z. ( Novela Obchodného zákoníka ) notárskou zápisnicou číslo Nz 277/98 zo dňa 27.5.1998

4. Rozhodnutie jediného spoločníka z 21.04.2004. Zmluva o prevode časti obchodného podielu z 26.01.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.01.2004. Dodatok č. 3 z 29.01.2004 k spoločenskej zmluve.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2009. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.05.2009.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2009.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.7.2010. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.7.2010.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.1.2011.

9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.3.2011 - zmena obchodného mena na Axxence Slovakia s.r.o.

10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2011.

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2011.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2014.

13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.03.2015.

14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.03.2015.

15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.08.2015.

16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.07.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1