Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011799

OBCHODNÉ MENO: ALINES, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 65222/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 36/a, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 

IČO: 45 563 063

DEŇ ZÁPISU: 20.05.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. vedenie účtovníctva,

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

4. čistiace a upratovacie služby,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

7. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

8. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Hovaňáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 2750/36A, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 27.09.1982, Deň vzniku funkcie: 22.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná za spoločnosť tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Hovaňáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 2750/36A, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 27.09.1982

Výška vkladu: 6 638,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.04.2010 v zmysle ust. §§ 57,105-153 zák. č. 513/1991 Zb. znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.06.2013.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.05.2015

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.10.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1