Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011788

OBCHODNÉ MENO: ACTIVE Personnel Solutions, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50043/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 852 50 

IČO: 43 896 723

DEŇ ZÁPISU: 12.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

5. personálne poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

6. propagačná a reklamná činnosť,

7. lektorská činnosť v oblasti personálneho manažmentu,

8. poskytovanie software so súhlasom autora a poradenstva v oblasti hardware a software,

9. poradenská činnosť v oblasti spoločenských vied a rozvoja osobnosti,

10. poradenská a konzultačná činnosť pre spracovanie odborných štúdií a posudkov v rozsahu voľnej živnosti,

11. výskum a vývoj v oblasti humanitných vied,

12. usporadúvanie odborných kurzov, školení, seminárov a iných vzdelávacích akcií v rozsahu voľnej živnosti,

13. marketing a prieskum trhu,

14. automatizované spracovanie dát,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Rastislav Klempa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 2817/29, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 06.09.1972, Deň vzniku funkcie: 12.01.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Rastislav Klempa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 2817/29, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 06.09.1972

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.12.2007.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1