Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011790

OBCHODNÉ MENO: ADPF s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38345/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 8152/152, Názov obce: Bratislava-Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 

IČO: 35 965 061

DEŇ ZÁPISU: 24.11.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti,

4. prieskum trhu a verejnej mienky,

5. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

7. ekonomické a organizačné poradenstvo,

8. poradenstvo v oblasti obchodu a služieb,

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

10. reklamná a propagačná činnosť,

11. vedenie účtovníctva,

12. administratívne práce,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Adriána Ďurináková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 8152/152, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 18.06.1967, Deň vzniku funkcie: 07.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisuje samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Adriána Ďurináková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 8152/152, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 18.06.1967

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.10.2005 v zmysle §§ 57,105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2009.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.12.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného M.T.S., s.r.o. na nové vegede s. r. o.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka dňa 28.12.2010.

5. Rorhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.9.2011 - zmena sídla.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.07.2016.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.06.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1