Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011792

OBCHODNÉ MENO: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA SLIVKA & LEČKOVÁ, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43532/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turčianska 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 35 913 754

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Lečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 10.06.1974, Deň vzniku funkcie: 01.01.2007

Meno a priezvisko: JUDr. Roman Slivka, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skorocelová 4A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 15.04.1961, Deň vzniku funkcie: 01.01.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Lečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 10.06.1974

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Roman Slivka, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skorocelová 4A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 15.04.1961

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.12.2004 v zmysle §§ 57, 93 a nasl. zák. č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmena právnej formy z komanditnej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným rozhodnutím spoločníkov zo dňa 30.11.2006.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2007.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1