Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011793

OBCHODNÉ MENO: AGO, spol. s r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13311/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 99/5A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 31 414 184

DEŇ ZÁPISU: 25.05.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu,

2. nákladná cestná doprava,

3. organizovanie a výkonávanie skúšok odb. spôsobilosti podľa vyhl. č. 74/96 Zb.,

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Administratívne služby

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Reklamné a marketingové služby

10. Prieskum trhu a verejnej mienky

11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Piotr Dariusz Chrzanowski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tri vody I. 27, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 , Dátum narodenia: 16.03.1981, Deň vzniku funkcie: 11.12.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konatelia konajú samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Piotr Dariusz Chrzanowski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tri vody I. 27, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 , Dátum narodenia: 16.03.1981

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 13.7.1997 v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 20293

2. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 31.5.1999, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve z 28.3.2000.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 27.04.2010.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2015.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.05.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1