Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011787

OBCHODNÉ MENO: Active life Int., s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 165978/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 48 108 456

DEŇ ZÁPISU: 10.04.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprotredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprotredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprotredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Reklamné a marketingové služby

6. Počítačové služby

7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základých služieb spojených s prenájmom

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

11. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. Faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Oliver Poláček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smetanova 1655/7, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 05.01.1991, Deň vzniku funkcie: 10.04.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať, rozhodovať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému, predtlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Oliver Poláček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smetanova 1655/7, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 05.01.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 09.03.2015 a dodatkom č. 1 k nej zo dňa 27.03.2015 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1