Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011791

OBCHODNÉ MENO: Adrenaline Services s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 127624/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súkennícka 19058/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 51 639 831

DEŇ ZÁPISU: 12.04.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

8. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

14. Vedenie účtovníctva

15. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

16. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

17. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

18. Výroba nápojov

19. Textilná výroba

20. Odevná výroba

21. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

22. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

23. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

24. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

25. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

26. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

27. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

28. Keramická výroba

29. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

30. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

31. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

32. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

33. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

34. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

35. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

36. Prípravné práce k realizácii stavby

37. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

38. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

39. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

40. Sťahovacie služby

41. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

42. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

43. Prevádzkovanie úschovní

44. Kuriérske služby

45. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

46. Prevádzkovanie výdajne stravy

47. Faktoring a forfaiting

48. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

49. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

50. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

51. Služby požičovní

52. Čistiace a upratovacie služby

53. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

54. Poskytovanie sociálnych služieb

55. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

56. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

57. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Tvarožek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlastenecké námestie 1185/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 20.03.1987, Deň vzniku funkcie: 12.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Tvarožek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlastenecké námestie 1185/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 20.03.1987

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: ACTION AGENCY s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlastenecké námestie 1185/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 50 297 295

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.3.2018 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1