Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011785

OBCHODNÉ MENO: AB Trade company s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 117371/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 35, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 50 706 195

DEŇ ZÁPISU: 14.02.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

10. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

11. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Sťahovacie služby

15. Reklamné a marketingové služby

16. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

17. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

18. Faktoring a forfaiting

19. Administratívne služby

20. Prieskum trhu a verejnej mienky

21. Prenájom hnuteľných vecí

22. Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

23. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

24. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

25. Vykonávanie zváracích prác

26. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

27. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

28. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

29. Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie

30. Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť

31. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

32. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

33. Zhotovovanie atypických zabezpečovacích konštrukcií na stavbe pre zaistenie bezpečnosti práce

34. Zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných stavebných prvkov pri monolitických skeletoch

35. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

36. Počítačové služby

37. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

38. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Takács, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 4956/35, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 10.06.1986, Deň vzniku funkcie: 22.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne v celom rozsahu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mária Takácsová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paláriková 1137/26, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 10.06.1986

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Michaela Chovancová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 27.11.1992

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.01.2017 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1