Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011784

OBCHODNÉ MENO: 582 s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26468/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považská 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 

IČO: 35 835 486

DEŇ ZÁPISU: 10.04.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. prieskum trhu a verejnej mienky,

4. reklamná činnosť,

5. sekretárské služby,

6. prekladateľská a tlmočnícka činnosť,

7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. poradenstvo v oblasti reklamy a marketingu,

9. technicko-organizačné zabezpečenie kultúrno-spoločenských a zábavných podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

10. technicko-organizačné zabezpečenie školení, konferencií a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

12. fotografické služby,

13. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,

14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

15. počítačové služby,

16. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

17. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

18. Služby požičovní

19. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Juraj Iždinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 130/27, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 04.03.1989, Deň vzniku funkcie: 31.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Juraj Iždinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 130/27, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 04.03.1989

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.12. 2001 a dodatkom č. 1 zo dňa 25.3.2002 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2005 - zmena obchodného mena z 3B s.r.o. na S&C, s.r.o.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2007.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.02.2008.

5. Zápisnica z valného z hromaždenia zo dňa 30.06.2011.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2012.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.02.2013. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.02.2013. Zmena obchodného mena z pôvodného esence s.r.o. na nové 582 s. r. o.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.12.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1