Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011782

OBCHODNÉ MENO: 3Bex spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39114/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Štadióne 23, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 

IČO: 35 975 156

DEŇ ZÁPISU: 20.01.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. vedenie účtovníctva,

5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

6. demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu,

7. zemné a búracie práce so stavebnými strojmi,

8. čistiace a upratovacie práce,

9. prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení,

10. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

11. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča,

12. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

13. čalunnícke a krajčírske práce,

14. prevádzkovanie cestnej nákladnej dopravy

15. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Iveta Brejchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri štadióne 23, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 20.05.1972, Deň vzniku funkcie: 20.01.2006

Meno a priezvisko: Ivana Brejchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri štadióne 23, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 08.09.1991, Deň vzniku funkcie: 26.02.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení za spoločnosť konať samostatne. Konanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k odtlačku pečiatky spoločnosti pripojí konateľ, resp. konatelia svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Iveta Brejchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri štadióne 23, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 20.05.1972

Výška vkladu: 5 975,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 975,000000 EUR

Meno a priezvisko: Vladislav Brejcha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri štadióne 23, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 16.06.1971

Výška vkladu: 5 975,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 975,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  11 950,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  11 950,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.12.2005 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.1.2006 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1