Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011781

OBCHODNÉ MENO: 3 in one spol. s r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56780/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 586/8, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55 

IČO: 44 597 754

DEŇ ZÁPISU: 11.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby,

2. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

3. výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových, zvukovo-obrazových, audiovizuálnych záznamov na základe zmluvy s autorom okrem činností v zmysle autorského zákona,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. administratívne služby,

7. reklamné a marketingové služby,

8. leasingová činnosť,

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

10. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov,

11. technicko-organizačné zabezpečenie výstav, školení, kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí,

12. organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí,

13. prenájom bytových a nebytových priestorov, s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom,

14. prenájom hnuteľných vecí,

15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

16. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

17. prenájom motorových vozidiel - autopožičovňa,

18. predaj motorových vozidiel,

19. nákladná cestná doprava s vozidlami do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

20. osobná cestná doprava vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou do 9 miest vrátane vodiča, okrem vozidiel taxislužby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Nižnanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 20.09.1978, Deň vzniku funkcie: 11.02.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Nižnanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 

Výška vkladu: 6 700,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 700,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 09.01.2009 a dodatkom k nej zo dňa 06.02.2009 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1