Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011780

OBCHODNÉ MENO: )i( s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 90463/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 

IČO: 47 219 122

DEŇ ZÁPISU: 13.07.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia, majetku

3. organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov

4. prenájom a požičiavanie športových a turistických potrieb

5. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

6. reklamné a marketingové služby

7. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

8. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

9. prevádzkovanie výdajne stravy

10. čistiace a upratovacie služby

11. hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie

12. prevádzkovanie športových zariadení

13. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

14. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

15. Počítačové služby

16. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. Vedenie účtovníctva

18. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

19. Výroba potravinárskych výrobkov

20. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

21. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

22. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

23. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bryan Branislav Turek, Bydlisko: Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 30.11.1969, Deň vzniku funkcie: 09.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Dômok, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 4520/39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 08 , IČO 50 231 651

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.06.2013 a dodatkom č. 1 k nej zo dňa 08.07.2013 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.02.2016 a 17.02.2016. Zmena obchodného mena spoločnosti z PADDLER EUROPE s. r. o. na )i( s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1