Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011980

OBCHODNÉ MENO: TAM Properties DT a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6760/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 47 957 310

DEŇ ZÁPISU: 21.11.2014

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. prenájom nehnuteľnostá spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. Predaj nehnuteľností

4. Nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností

6. správa nehnuteľností

7. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností

8. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností

9. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Andrej Lehocký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morušová 423/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 11.06.1980, Deň vzniku funkcie: 01.08.2019

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Karovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matičná 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 11.10.1981, Deň vzniku funkcie: 01.08.2019

Funkcia: člen predstavestva, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Udržal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bohrova 1206/11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 13.10.1982, Deň vzniku funkcie: 01.08.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Ďuriančik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Blaha 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 31.05.1975, Deň vzniku funkcie: 22.10.2018

Meno a priezvisko: Ing. Michal Májek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frankovská 14178/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 24.05.1984, Deň vzniku funkcie: 22.10.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Marek Prokopec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivničná 1321/40, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 04.03.1976, Deň vzniku funkcie: 22.10.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. - Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. RealitnýFond o.p.f., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , IČO 35 742 968

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 025 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 025 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1025 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.03.2018.

2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.12.2018 vo forme notárskej zápisnice č. N 2755/2018, Nz 47391/2018 o zmene obchodného mena spoločnosti z KLM Detva a.s. na TAM Properties DT a. s.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1