Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011967

OBCHODNÉ MENO: SLOVNAFT TRANS a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 774/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo , Názov obce: Bratislava, PSČ: 824 20 

IČO: 31 385 915

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. zasielateľstvo,

2. požičiavanie motorových voziediel,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod, v rámci volnej živnosti,

5. vnútroštátna nákladná cestná doprava,

6. medzinárodná cestná preprava tovaru,

7. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov spoločnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Marek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chvojnícka 9053/3A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 01.04.1982, Deň vzniku funkcie: 01.05.2022

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Róbert Kovács, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blatná na Ostrove 353, Názov obce: Blatná na Ostrove, PSČ: 930 32 , Dátum narodenia: 06.04.1981, Deň vzniku funkcie: 01.11.2022

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Igor Erdelsky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iršajská 754/15, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 15.01.1966, Deň vzniku funkcie: 10.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Erika Košičiarová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kazanská 44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 30.12.1960, Deň vzniku funkcie: 12.06.2001

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokúrou splnomocňuje spoločnosť prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti. Prokurista je oprávnený zastupovať a podpisovať za spoločnosť, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja prokuristi alebo jeden prokurista s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Erika Bartošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čiernovodská 5093/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 07.09.1978, Deň vzniku funkcie: 29.04.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Martina Blahová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 100, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 07.10.1975, Deň vzniku funkcie: 17.03.2020

Meno a priezvisko: Martin Rudinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Makovického 13864/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 20.02.1985, Deň vzniku funkcie: 15.04.2019

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SLOVNAFT a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 824 12 , IČO 31 322 832

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 048 572,800000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 048 572,800000 EUR

AKCIE

Počet: 61704 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  33,200000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.11.1994, dodatku zo dňa 15.12.1994 v zmysle ustanovení §§ 154 až 220 z.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1349

2. Notárska zápisnica N 71/98, Nz 61/98 zo dňa 12.5.1998, zápisnica z VZ zo dňa 12.5.1998, zápisnica z volieb zamestnancov do dozornej rady zo dňa 23. a 24. 3 1998.

3. Zasadnutie valného zhromaždenia zo dňa 6.5.1999

4. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.11.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 286/99, Nz 257/99.

5. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 4.10.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 249/00, Nz 229/00 napísanej dňa 4.10.00 notárom JUDr. Mikušovou bola schválená zmena stanov.

6. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.5.2001, na ktorom bolo schválené udelenie prokúry.

7. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.11.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 374/01, Nz 369/01.

8. Notárska zápisnica č. N 155/2002, Nz 155/2002 zo dňa 25.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov predstavenstva a dozornej rady. Deň zániku funkcie člena predstavenstva László Fekete: 25.4.2002. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Cyril Matejkin: 25.4.2002.

9. Notárska zápisnica č.N 33/2005,Nz 3269/2005, NCRls 3224/2005 zo dňa 25.01.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov.

10. Zápis volebnej komisie zo dňa 27.11.2006 o výsledku volieb zástupcu zamestnancov do dozornej rady konaných v dňoch 23.11.2006 - 24.11.2006.

11. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 371/2007, Nz 21044/2007 dňa 30.05.2007.

12. Notárska zápisnica N 452/2008, Nz 20376/2008, NCRls 20166/2008 napísaná dňa 15.5.2008 osvedčujúca rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 15.5.2008.

13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.5.2009.

14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2009.

15. Zápisnica volebnej komisie o výsledku volieb zástupcu zamestnancov do dozornej rady konaných v dňoch 16.06.2010 - 17.06.2010.

16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.04.2011.

17. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 18.04.2012.

18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.07.2012.

19. Rozhodnutie jedinéného akcionára zo dňa 08.11.2013.

20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.04.2015.

21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.03.2016

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1