Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011981

OBCHODNÉ MENO: TAM Properties IV., a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5191/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 36 771 783

DEŇ ZÁPISU: 03.05.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,

2. správa nehnuteľností,

3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných a iných ako základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností,

4. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností,

5. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností,

6. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

7. predaj nehnuteľností,

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ingrid Verešová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrálna ulica 221/179, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 25.11.1974, Deň vzniku funkcie: 01.04.2018

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Medveď, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rubínová 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 16.04.1977, Deň vzniku funkcie: 27.11.2018

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Karovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matičná 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 11.10.1981, Deň vzniku funkcie: 01.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Ďuriančik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Blaha 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 31.05.1975, Deň vzniku funkcie: 15.09.2012

Meno a priezvisko: Ing. Michal Májek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frankovská 14178/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 24.05.1984, Deň vzniku funkcie: 20.10.2016

Meno a priezvisko: Mgr. Marek Prokopec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivničná 1321/40, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 04.03.1976, Deň vzniku funkcie: 20.10.2016

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. - Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond o.p.f., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 35 742 968

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.04.2007.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2009.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2009.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.01.2010.

5. Notárska zápisnica č. N 1696/2010, Nz 58052/2010, NCRls 58796/2010 zo dňa 21.12.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene právnej formy spoločnosti Rent GO, s.r.o. na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69b Obchodného zákonníka.

6. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 460/2011, Nz 20903/2011 zo dňa 08.06.2011

7. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 09.06.2011

8. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 05.09.2012. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2012.

9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.06.2014.

10. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 21.06.2017.

11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 2656/2018, Nz 44695/2018, NCRls 45361/2018 zo dňa 26.11.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.11.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1