Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011835

OBCHODNÉ MENO: DRYAS PROPERTY, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6335/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 50 227 335

DEŇ ZÁPISU: 03.03.2016

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných, než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Jakub Hagara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lermontovova 911/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 26.11.1988, Deň vzniku funkcie: 27.10.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ivana Hagarová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lermontovova 911/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 17.05.1990, Deň vzniku funkcie: 27.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Juraj Beňo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitná 3513/19, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 16.08.1972, Deň vzniku funkcie: 27.10.2022

Meno a priezvisko: Veronika Lenčéšová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 426/3, Názov obce: Močenok, PSČ: 851 31 , Dátum narodenia: 29.10.1993, Deň vzniku funkcie: 27.10.2022

Meno a priezvisko: Ing. Martin Čepec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Béžová 3939/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 02.06.1982, Deň vzniku funkcie: 27.10.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou N35/2015 z 29.1.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1