Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011906

OBCHODNÉ MENO: LEKÁR, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3652/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobšinského 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 

IČO: 35 947 349

DEŇ ZÁPISU: 26.07.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. ekonomické a organizačné poradenstvo,

5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

6. lektorská činnosť v rozsahu voľných živností,

7. vydavateľská činnosť v rozsahu voľných činností,

8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

9. vedenie účtovníctva,

10. administratívne práce,

11. zabezpečovanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

12. organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti,

13. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

14. marketing a prieskum trhu,

15. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

16. kancelárske a sekretárske práce,

17. automatizované spracovanie dát,

18. montáž štruktúrovanej kabeláže a počítačových sietí,

19. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát,

20. poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát,

21. reklamná a propagačná činnosť,

22. prenájom motorových vozidiel,

23. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení,

24. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

25. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

26. poskytovanie verejne dostupných informácií,

27. prevádzkovanie internetovej čitárne,

28. čistiace a upratovacie práce,

29. kúpa a predaj výpočtovej techniky,

30. registrácia internetových domén, ich správa,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 23, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 15.06.1960, Deň vzniku funkcie: 22.03.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: MUDr. Jaroslav Šimo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 61, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 06.02.1961, Deň vzniku funkcie: 22.03.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Doc. MUDr. Marián Vician, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Gwerkovej 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 30.01.1953, Deň vzniku funkcie: 12.04.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: MUDr. Ján Červeň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. Novomeského 30, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 19.09.1989, Deň vzniku funkcie: 12.04.2022

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: MUDr. Zuzana Teremová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Puškinova 579/3, Názov obce: Prievidza, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 13.02.1956, Deň vzniku funkcie: 13.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom vždy jeden z nich je predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja dvaja členovia predstavenstva, pričom vždy jeden z nich je predseda predstavenstva, svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: MUDr. Valéria Vasiľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Huncovská 6, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 03.12.1956, Deň vzniku funkcie: 12.04.2022

Meno a priezvisko: MUDr. Ján Boldizsár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bešeňovská cesta 49, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 19.06.1955, Deň vzniku funkcie: 12.04.2022

Meno a priezvisko: MUDr. Karol Mičko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Modré Zeme 13, Názov obce: Lučenec, PSČ: 948 01 , Dátum narodenia: 28.10.1955, Deň vzniku funkcie: 12.04.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Slovenská lekárska komora, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 42/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , IČO 17 313 317

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou - notárska zápisnica N 142/05, Nz 24461/05, NCRls 24118/05 dňa 31. 5. 2005 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.03.2006.

3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.9.2009.

4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.06.2011.

5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.08.2014.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.02.2016

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.08.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1