Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011834

OBCHODNÉ MENO: DOMOV Slovakia, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2318/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 30/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 

IČO: 35 777 761

DEŇ ZÁPISU: 07.12.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/,

4. poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi/,

5. prenájom motorových vozidiel,

6. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov,

7. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,

8. výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov,

9. výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky,

10. prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu,

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,

12. ubytovacie služby v súkromí s kapacitou do 10 miest,

13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

14. výkon činnosti stavebného dozoru,

15. výroba stavebných dielcov,

16. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

17. upratovacie a čistiace práce,

18. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Pavol Karaba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin Dvor 37, Názov obce: Miloslavov, Dátum narodenia: 19.11.1956, Deň vzniku funkcie: 26.10.2005

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Anton Fazekaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradská 88, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 02.04.1954, Deň vzniku funkcie: 31.05.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, zvyšní členovia predstavenstva podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ivan Babjak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 3482/6, Názov obce: Poprad, Dátum narodenia: 08.11.1959

Meno a priezvisko: Ing. Eva Hégerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žehrianska 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 16.06.1959

Meno a priezvisko: Andrea Kubelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 598/8, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 , Dátum narodenia: 30.04.1973, Deň vzniku funkcie: 27.09.2017

Meno a priezvisko: Ján Tichý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 8/1127, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 26.06.1967, Deň vzniku funkcie: 24.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.9.1999, v zmysle ust. §§ 57, 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Notárska zápisnica č. N 1363/2000, Nz 1352/2000 zo dňa 7.12.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov časti obchodné meno. Obchodné meno bolo zmenené z: MONET a.s. na: DOMOV Slovakia, a.s.

3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 178/2002, Nz 170/2002 zo dňa 17. 5. 2002.

4. Notárska zápisnica N 84/2005, Nz 6035/2005 napísaná dňa 10.02.2005 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Ing. Viliam Latta, funkcia člena predstavenstva do 10.02.2005.

5. Notárska zápisnica N 1416/2005, Nz 50423/2005, NCRIs 49787/2005 napísana dňa 26.10.2005 notárom Mgr. Tomášom Leškovským osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2007.

7. Notárska zápisnica N 676/2007 Nz 55498/2007 o priebehu zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2007.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2008.

9. Notárska zápisnica N 154/2010, Nz 42294/2010 zo dňa 05.11.2010 osvedčujúca zasadnutie valného zhromaždenia.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 31.05.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1