Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011898

OBCHODNÉ MENO: KARPATSKÁ - stavebná a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1815/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 167, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 35 750 588

DEŇ ZÁPISU: 21.07.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,

4. - reklamná činnosť,

5. - forfeiting, factoring - okrem súdneho vymáhania pohľadávok,

6. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,

7. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Monika Belicová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 27.09.1995, Deň vzniku funkcie: 09.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Radovan Belica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 2675/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 22.05.1983, Deň vzniku funkcie: 09.11.2022

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Belica, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 23.08.1955, Deň vzniku funkcie: 18.12.2018

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Blanka Belicová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 26.05.1966, Deň vzniku funkcie: 23.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Alica Suranovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavova 677/32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 07.06.1950, Deň vzniku funkcie: 21.12.2021

Meno a priezvisko: Gabriela Belicová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 29.04.2000, Deň vzniku funkcie: 09.11.2022

Meno a priezvisko: Ing. Ivana Sabolová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Štepnice 10436/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 22.02.1968, Deň vzniku funkcie: 09.11.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  82 335,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  82 335,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2495 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  33,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 69/98, Nz 63/98 dňa 27.5.1998 a dodatkom osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 558/98, Nz 558/98 dňa 22.6.1998, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl.zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2003 na ktorom boli odsúhlasené zmeny v predstavenstve a dozornej rade.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.06.2007. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 35/2007, Nz 23945/2007, NCRls 23800/2007 zo dňa 18.06.2007.

4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.07.2008. Notárska zápisnica N 557/2008, Nz 33676/2008 zo dňa 08.08.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti.

5. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 25.06.2012. Notárska zápisnica č. N 408/2012, Nz 22776/2012, NCRls 23273/2012 zo dňa 25.06.2012.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.04.2014.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1