Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011822

OBCHODNÉ MENO: COMMERCE GROUP a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6573/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezábudková 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 50 792 148

DEŇ ZÁPISU: 04.04.2017

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. prieskum trhu a verejnej mienky

6. počítačové služby

7. reklamné a marketingové služby

8. administratívne služby

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. finančný leasing

11. faktoring a forfaiting

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve

14. prenájom hnuteľných vecí

15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Tibor Bugár, Bydlisko: Názov obce: Trstice 1384, PSČ: 925 42 , Dátum narodenia: 27.02.1974, Deň vzniku funkcie: 01.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Judita Bugárová, PhD., Bydlisko: Názov obce: Trstice 1384, PSČ: 925 42 , Dátum narodenia: 23.03.1978, Deň vzniku funkcie: 16.10.2017

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Györi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstice 1093, Názov obce: Trstice, PSČ: 925 42 , Dátum narodenia: 27.10.1984, Deň vzniku funkcie: 16.10.2017

Meno a priezvisko: Ing. Attila Králik, Bydlisko: Názov obce: Trstice 444, PSČ: 925 42 , Dátum narodenia: 05.01.1989, Deň vzniku funkcie: 01.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  2 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie sú voľne prevoditeľné

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.10.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1