Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011907

OBCHODNÉ MENO: LittleLane, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6411/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské luhy 80, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 

IČO: 50 385 011

DEŇ ZÁPISU: 30.06.2016

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. reklamné a marketingové služby

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. prenájom hnuteľných vecí

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. administratívne služby

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

12. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. prieskum trhu a verejnej mienky

15. vydavateľská činnosť

16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

18. finančný lízing

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Katarína Betušová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri hrádzi 431/1, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 24.11.1965, Deň vzniku funkcie: 09.06.2020

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Peter Moravčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 20.02.1981, Deň vzniku funkcie: 04.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy minimálne dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menu podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ján Betuš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nový Smokovec 118, Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 062 01 , Dátum narodenia: 28.12.1963, Deň vzniku funkcie: 09.06.2020

Meno a priezvisko: RNDr. Jozef Klein, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 7908/51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 21.10.1961, Deň vzniku funkcie: 02.12.2022

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Tkáčik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 17 180/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 21.12.1974, Deň vzniku funkcie: 02.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno je možné previesť len po predchádzajúcom súhlase dozornej rady spoločnosti. Súhlas dozornej rady spoločnosti sa vyžaduje v súlade s § 156 ods. 10 Obchodného zákonníka tiež na zriadenie záložného práva k akciám spoločnosti na meno.

Počet: 15000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno je možné previesť len po predchádzajúcom súhlase dozornej rady spoločnosti. Súhlas dozornej rady spoločnosti sa vyžaduje v súlade s § 156 ods. 10 Obchodného zákonníka tiež na zriadenie záložného práva k akciám spoločnosti na meno.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva vo forme notárskej zápisnice N 1421/2016, Nz 20225/2016, NCRls 20800/2016 zo dňa 06.06.2016

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1