Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R011778

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY: THE ROYAL CAPITAL CLUB ASSOCIATION SLOVAKIA, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 8869/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trojičné námestie 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 

IČO: 55 069 908

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Bc. Martin Klouček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kosice 153, Názov obce: Kosice, PSČ: 503 51 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.03.1983, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky je oprávnený konať v mene zriaďovateľa samostatne vo všetkých veciach súvisiacich s organizačnou zložkou

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: THE RC CLUB ASSOCIATION

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 3RD Floor, Regent Street 207, Názov obce: Londýn, PSČ: W1B 3HH , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným akciami

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Obchodný register pre Anglicko a Wales Číslo zápisu: 13720878

ŠTATUTÁRNY ORGÁN 

Meno a priezvisko: Martin Klouček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kosice 153, Názov obce: Chlumec nad Cidlinou, PSČ: 503 51 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.03.1983, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu: samostatne

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1