Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R011760

OBCHODNÉ MENO: Business Intelligence International s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 166444/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 1549/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 55 129 668

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Administratívne služby

3. Informačná činnosť

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

6. Vedenie účtovníctva

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Aleš Chovanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 1549/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 09.05.1995, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je konateľ oprávnený konať samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Aleš Chovanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 1549/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 09.05.1995

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1