Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R011758

OBCHODNÉ MENO: ARCH & DECO s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 166449/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrická 25/F, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 

IČO: 55 102 981

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

2. Výkon činnosti stavbyvedúceho

3. Výkon činnosti stavebného dozoru

4. Maloobchod a veľkoobchod s nábytkom, bytovými doplnkami, záhradným nábytkom, prúteným tovarom

5. Maloobchod a veľkoobchod s použitým tovarom

6. Maloobchod a veľkoobchod so starožitnosťami

7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov: animáciu a vizualizáciu pomocou výpočtovej techniky

8. Reklamné a marketingové služby

9. Aranžovanie výkladov, viazanie kytíc a vencov, úpravy výstavných miestností

10. Výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu

11. Zariaďovanie interiérov a exteriérov nábytkom a doplnkami, činnosti interiérových dekoratérov

12. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

13. Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu

14. Prevádzkovanie múzeí a galérií

15. Údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

16. Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Táborský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 98, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 15.05.1974, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Táborský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 98, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 15.05.1974

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Heritage Investment s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrická 25/F, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , IČO 35 978 911

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1