Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R011756

OBCHODNÉ MENO: AGROCHEM BT a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7511/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 44, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88 

IČO: 55 122 523

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Poskytovanie služieb v rybárstve

3. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

4. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

5. Chov vybraných druhov zvierat

6. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

7. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

8. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

9. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

10. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Prenájom hnuteľných vecí

17. Administratívne služby

18. Prípravné práce k realizácii stavby

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Pavol Tichý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 44, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88 , Dátum narodenia: 18.03.1952, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý z členov predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Bázliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorská 19/A, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 26.12.1976, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Bázlik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorská 19/A, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 13.12.1974, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Meno a priezvisko: Pavol Tichý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 44, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88 , Dátum narodenia: 03.03.1981, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: V zmysle stanov spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1