Obchodný vestník 14/2023 Zbierka listín Deň vydania: 20.01.2023
R011739
Okresný súd Nitra - Zbierka listín

Spoločnosť ADU Property s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52537/N-Zbl, so sídlom: Senný trh 3116/7, 945 01 Komárno, IČO: 53 334 574, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť AGRO Jedľové Kostoľany, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37641/N-Zbl, so sídlom: Jedľové Kostoľany 484, 951 96 Jedľové Kostoľany, IČO: 47 801 247, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 24.11.2022
- Zápisnica z VZ, Prezenčná listina
Dátum doručenia: 24.11.2022

Spoločnosť Agromont Nitra, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13129/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 786/201, 949 05 Nitra, IČO: 36 546 534, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Rozhodnutie valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Dodatok č.7 k zakladateľskej listine
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Rozhodnutie valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Dodatok č.7
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 01.12.2022

Spoločnosť Akronym alfa s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25113/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 41/1419, 949 01 Nitra, IČO: 44 869 207, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.12.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť ALCHEMILKA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22414/N-Zbl, so sídlom: 1. mája 44/49, 956 17 Solčany, IČO: 35 928 221, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie SZ /dodatok č. 6/.asice
Dátum doručenia: 09.09.2021
- podpisový vzor konateľa 2.asice
Dátum doručenia: 09.09.2021
- podpisový vzor konateľa 1.asice
Dátum doručenia: 09.09.2021
- zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 09.09.2021
- prezenčná listina z VZ.asice
Dátum doručenia: 09.09.2021
- pozvánka na VZ.asice
Dátum doručenia: 09.09.2021

Spoločnosť AMARILLIS-SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37038/N-Zbl, so sídlom: Salka 289, 943 61 Salka, IČO: 36 257 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 17.01.2023

Spoločnosť Assaizol, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21907/N-Zbl, so sídlom: Dolná 43, 943 01 Štúrovo, IČO: 44 027 966, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť AVS GROUP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55522/N-Zbl, so sídlom: Sokolovská 2, 934 01 Levice, IČO: 54 141 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť Beck & Pollitzer Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43749/N-Zbl, so sídlom: Vašinova 61, 949 01 Nitra, IČO: 35 934 191, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- preklad VZ + podp.vzor.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť Bezpečnosť a ochrana, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38585/N-Zbl, so sídlom: Jelšovce 435, 951 43 Jelšovce, IČO: 48 085 367, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť BIA Plastic and Plating Technology Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33254/N-Zbl, so sídlom: Čab 283, 951 24 Čab, IČO: 46 924 531, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníkov
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť BNI SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47519/N-Zbl, so sídlom: Kukučínova 8, 940 02 Nové Zámky, IČO: 52 209 067, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť Bratislava Technical Company s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57722/N-Zbl, so sídlom: Starý Hrádok 36, 935 56 Starý Hrádok, IČO: 51 305 887, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Bratislava Technical Company - 03 SZ.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť C & Q Invest, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34929/N-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 4869/10, 955 01 Topoľčany, IČO: 46 746 684, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť C&Q Construct, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45812/N-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 4869/10, 955 01 Topoľčany, IČO: 47 462 108, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť CZ MONT Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49575/N-Zbl, so sídlom: Jubilejná 2, 934 01 Levice, IČO: 52 707 709, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť De Bon s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38485/N-Zbl, so sídlom: Kolónia 12, 943 56 Bíňa, IČO: 48 066 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť DISPO Müller, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15219/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 232/ZA, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 36 564 133, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 21.11.2022
- SZ - úplné znenie
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Dohoda o ustanovení do funkcie prokuristu
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Dohoda o ustanovení do funkcie prokuristu II.
Dátum doručenia: 21.11.2022

Spoločnosť Drobní poľnohospodári s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59211/N-Zbl, so sídlom: Československej armády 239/10, 934 01 Levice, IČO: 52 956 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Zápisnica z MVZ + SZ - úplné znenie
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť Effecteam s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38393/N-Zbl, so sídlom: Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, IČO: 48 030 210, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 05.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.12.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 05.12.2022

Spoločnosť ELMImed s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59043/N-Zbl, so sídlom: Golianovo 648, 951 08 Golianovo, IČO: 55 091 032, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 06.12.2022

Spoločnosť EVERGREEN 2001, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25933/N-Zbl, so sídlom: Košická 24/1, 945 01 Komárno, IČO: 45 323 518, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Zápisnica z VZ, Prezenčná listina
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť F.S. commerce s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58402/N-Zbl, so sídlom: Starý Hrádok 36, 935 56 Starý Hrádok, IČO: 51 248 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023
- SZ
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť FEMI - Logistic s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21814/N-Zbl, so sídlom: Senný trh 3116/7, 945 01 Komárno, IČO: 44 039 638, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť FORTE spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25/N-Zbl, so sídlom: Horná Malanta 19, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 31 423 434, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- osv.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- FORTE spol.-DZ-Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- FORTE spol.-DZ-Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť Foton Energy s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52744/N-Zbl, so sídlom: Golianovská 420/61, 949 07 Nitra, IČO: 53 366 280, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť FRESHBAU JUNIOR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40401/N-Zbl, so sídlom: Senný trh 3116/7, 945 01 Komárno, IČO: 50 189 123, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Vyhlásenie o splatení zvýšeného imania
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť Furynis s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56269/N-Zbl, so sídlom: Rákócziho 229/13, 945 01 Komárno, IČO: 54 300 169, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť GATE Invest s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25050/N-Zbl, so sídlom: Špitálska ul. 2905, 945 01 Komárno, IČO: 44 911 114, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 24.08.2022

Spoločnosť GIP Partners s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37624/N-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 410/82, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 47 853 565, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť GOLDSTAV KN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44908/N-Zbl, so sídlom: č. d. 398, 946 01 Kameničná, IČO: 51 326 825, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť greatJob s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19900/N-Zbl, so sídlom: Komenského 265/30, 945 01 Komárno, IČO: 36 775 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť INFOPRESS CENTRAL-EUROPE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17193/N-Zbl, so sídlom: Nám. sv. Imricha 19, 943 01 Štúrovo, IČO: 35 959 479, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť it lab, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29184/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 46 155 805, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť JRK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46951/N-Zbl, so sídlom: Stredná 616/7, 956 31 Krušovce, IČO: 52 069 559, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť KAER-M, s.r.o. "v likvidácii", reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31522/N-Zbl, so sídlom: Javorová 643/8, 949 01 Nitra, IČO: 46 650 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka - vstup do likvidácie
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Podpisový vzor likvidátora
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť Ko - Fa s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27578/N-Zbl, so sídlom: Pohraničná 1/5, 945 01 Komárno, IČO: 45 867 542, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 12.08.2022

Spoločnosť KYOYU s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29793/N-Zbl, so sídlom: Lehota 540, 951 36 Lehota, IČO: 35 924 250, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ - úplné znenie
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Vyhlásenie konateľa o splatení vkladu
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť Licinius s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34426/N-Zbl, so sídlom: J. G. Tajovského 8, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 47 186 569, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť LIMEO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54211/N-Zbl, so sídlom: Rovná 4828/22, 940 01 Nové Zámky, IČO: 53 732 120, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť LINE2 Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26497/N-Zbl, so sídlom: Koceľova 8, 949 01 Nitra, IČO: 45 514 178, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť LISOF s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45287/N-Zbl, so sídlom: Kopanická 646/27A, 949 07 Nitra, IČO: 51 471 736, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť LM - Advisory, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50082/N-Zbl, so sídlom: Ľ. Fullu 2495/15, 955 03 Topoľčany, IČO: 52 851 826, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť LORMAP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47384/N-Zbl, so sídlom: Mlynský Sek 445, 941 02 Lipová, IČO: 52 187 390, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 01.12.2022

Spoločnosť LP Design s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48190/N-Zbl, so sídlom: Narcisová 16, 949 01 Nitra, IČO: 52 391 094, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť Metalclean s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20814/N-Zbl, so sídlom: Sokolovská 2, 934 01 Levice, IČO: 36 845 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Podpisový vzor - Peter Forgáč
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť MIBE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38301/N-Zbl, so sídlom: Kamenín 287, 943 57 Kamenín, IČO: 36 386 529, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 24.11.2022

Spoločnosť MLADO-mont s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36081/N-Zbl, so sídlom: Starý Hrádok 72, 935 56 Starý Hrádok, IČO: 47 555 572, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MMDM - IMPEX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23389/N-Zbl, so sídlom: Špitálska 2905, 945 01 Komárno, IČO: 44 440 260, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 10.08.2022

Spoločnosť MONTPEK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33007/N-Zbl, so sídlom: Nitrianska 205/9, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 46 897 844, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MT INVEST BUILDING s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58529/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 54 963 109, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Zmena ZL
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 11.10.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 11.10.2022

Spoločnosť NITROSYSTEM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27519/N-Zbl, so sídlom: Poľovnícka 23/A, 940 01 Nové Zámky, IČO: 45 849 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Dodatok č. 5 k ZL
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť OFT-IRIS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18206/N-Zbl, so sídlom: Zámoryho ul. 103/6, 945 01 Komárno, IČO: 36 366 587, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ, Prezenčná listina
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť PAPPEX GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11181/N-Zbl, so sídlom: Odbojárov 300/4, 955 01 Tovarníky, IČO: 36 529 460, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PAPPEX GROUP zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 21.11.2022
- K+K INVEST Slovakia zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 25.11.2022

Spoločnosť S.Bros s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38618/N-Zbl, so sídlom: Nám.Kossútha 3087/1 vchod č. 104, 945 04 Komárno, IČO: 48 085 596, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť SANFIT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17661/N-Zbl, so sídlom: Nábrežná 1, 934 01 Levice, IČO: 35 976 926, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka (14).asice
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Vyhlásenie štatutára Pecár.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Podpisový vzor Éderová.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Podpisový vzor Kalina.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023

Spoločnosť Sierra Mango, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12727/N-Zbl, so sídlom: Čaka 404, 935 68 Čaka, IČO: 36 543 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť SIPEUROPE Construction s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19931/N-Zbl, so sídlom: Rastislavova 68/139, 951 41 Lužianky, IČO: 36 777 927, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Vypis zo živnostenského registra
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Úplne znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť SOWAL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55619/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 54 150 850, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť STAMI, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10320/N-Zbl, so sídlom: Vodná 23, 949 01 Nitra, IČO: 36 521 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť STILON s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37781/N-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 442/2, 935 37 Dolný Pial, IČO: 47 685 395, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úradný záznam OÚ Levice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- ZL - úplné znenie
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť Techunion s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46276/N-Zbl, so sídlom: Štefánikova 37, 949 01 Nitra, IČO: 51 856 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ, Prezenčná listina
Dátum doručenia: 05.12.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 05.12.2022

Spoločnosť THE BEST ANIMALS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41484/N-Zbl, so sídlom: Zemné 737, 941 22 Zemné, IČO: 35 935 782, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť TIMOCORP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34428/N-Zbl, so sídlom: M.R. Štefánika 901/1, 945 01 Komárno, IČO: 47 186 500, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 17.10.2022

Spoločnosť UPLAND GROUP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47712/N-Zbl, so sídlom: Družstevná 2693/2, 945 01 Komárno, IČO: 50 146 840, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Prezenčná listina
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť Váradi Saniter-Heizung s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59095/N-Zbl, so sídlom: Nová Vieska 243, 943 41 Nová Vieska, IČO: 55 070 299, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť Varga Trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28483/N-Zbl, so sídlom: Mochovská 32, 934 05 Levice, IČO: 46 043 357, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť WATER TRADE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25673/N-Zbl, so sídlom: Vodná 1/2, 945 01 Komárno, IČO: 45 316 945, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť yné s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59045/N-Zbl, so sídlom: Rázusova 800/12, 949 01 Nitra, IČO: 55 039 898, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 06.12.2022

Spoločnosť ZZ TRANS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19301/N-Zbl, so sídlom: Nová 6, 935 05 Pukanec, IČO: 36 726 354, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 12.12.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1