Obchodný vestník 14/2023 Zbierka listín Deň vydania: 20.01.2023
R011738
Okresný súd Prešov - Zbierka listín

Spoločnosť ADRIGO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34362/P-Zbl, so sídlom: 17. novembra 621/80, 083 01 Sabinov, IČO: 50 805 185, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Agi - VK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27139/P-Zbl, so sídlom: Pod Sordokom 2494/14, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 46 952 578, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ALIT CARS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39336/P-Zbl, so sídlom: Udavské 221, 067 31 Udavské, IČO: 52 777 286, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ALTA Development s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38641/P-Zbl, so sídlom: Tatranská Lomnica 158, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 52 530 809, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ANAVRIN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45211/P-Zbl, so sídlom: Dubník 1506/3, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 55 146 392, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 02.01.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 02.01.2023

Spoločnosť ANNAM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38690/P-Zbl, so sídlom: Laborecká 1866/27, 066 01 Humenné, IČO: 52 548 759, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ANPEJA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41678/P-Zbl, so sídlom: Víťazovce 147, 067 24 Víťazovce, IČO: 52 768 163, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť APIPRAKTIK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39636/P-Zbl, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, IČO: 52 876 977, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Arinol s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45214/P-Zbl, so sídlom: Terasová 627/15, 059 21 Svit, IČO: 55 126 022, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 02.01.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.01.2023
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 02.01.2023

Spoločnosť ASA studio, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33092/P-Zbl, so sídlom: Karpatská 9, 080 01 Prešov, IČO: 50 393 022, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedinného spoločníka
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Listina prítomného
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť ASG Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38744/P-Zbl, so sídlom: Kudlovská 6190/177, 066 01 Humenné, IČO: 52 558 916, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť AVEA - N, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30632/P-Zbl, so sídlom: Námestie slobody 70, 083 01 Sabinov, IČO: 47 833 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť B&M Elektro s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44657/P-Zbl, so sídlom: Duchnovičova 511/91, 068 01 Medzilaborce, IČO: 54 883 555, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť BIKE SPORT HE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20209/P-Zbl, so sídlom: Gaštanová 2889/81, 066 01 Humenné, IČO: 44 193 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Cequence s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44666/P-Zbl, so sídlom: Jesenského 37, 080 01 Prešov, IČO: 54 854 164, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Cequence-Priloha c. 1 k Zapisnici z MVZ-Listina pritomnych(1).asice
Dátum doručenia: 16.11.2022

Spoločnosť CLIENTES spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14924/P-Zbl, so sídlom: Prostějovská 39/B, 080 01 Prešov, IČO: 36 493 503, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť DEKORS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41639/P-Zbl, so sídlom: Pod papierňou 57, 085 01 Bardejov, IČO: 53 574 125, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Different Car Services s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40754/P-Zbl, so sídlom: Hlavná 502/39, 059 21 Svit, IČO: 51 676 389, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť DM-BAU TEAM, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41984/P-Zbl, so sídlom: 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné, IČO: 53 699 165, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť DOVE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12029/P-Zbl, so sídlom: MOTOCENTRUM - areál 3052, 058 01 Poprad - Východ, IČO: 36 465 224, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 04.01.2023
- podpisový vzor Eva Jurková
Dátum doručenia: 16.12.2022
- úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 16.12.2022
- zápisnica MVZ
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť DUNYA INVESTMENTS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44308/P-Zbl, so sídlom: Kutuzovova 3155/34B, 085 01 Bardejov, IČO: 54 052 904, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dodatok
Dátum doručenia: 16.12.2022
- vzorový podpis
Dátum doručenia: 16.12.2022
- zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 16.12.2022
- listina prítomných
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť EbnerGroup, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24433/P-Zbl, so sídlom: Dolný Smokovec 88, 059 81 Vysoké Tatry, IČO: 46 157 735, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť EKOSERVIS, s.r.o. Humenné, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2053/P-Zbl, so sídlom: Štefániková 18, 066 01 Humenné, IČO: 31 699 804, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ENIGMA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20967/P-Zbl, so sídlom: Šrobárová 2678/29, 058 01 Poprad, IČO: 44 477 180, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina prítomných
Dátum doručenia: 31.12.2022
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 31.12.2022

Spoločnosť EPOZ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21362/P-Zbl, so sídlom: Hankovce 130, 067 12 Hankovce, IČO: 44 570 066, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť EURO - K s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21820/P-Zbl, so sídlom: Stakčínska 759/9, 069 01 Snina, IČO: 44 841 043, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zmluva o predaji časti podniku
Dátum doručenia: 30.12.2022
- priloha 2
Dátum doručenia: 30.12.2022
- príloha 1
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21203/P-Zbl, so sídlom: Štefánikova 4, 066 01 Humenné, IČO: 44 611 943, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť FMS-building, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45206/P-Zbl, so sídlom: Maybaumova 3641/20, 080 01 Prešov, IČO: 55 145 264, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 04.01.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.01.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Podpisovy vzor konateľa
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť CHARON, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14598/P-Zbl, so sídlom: Jabloň 49, 067 13 Jabloň, IČO: 36 490 253, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38880/P-Zbl, so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 719 724, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Dodatok
Dátum doručenia: 02.01.2023

Spoločnosť IMG EFEKT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35395/P-Zbl, so sídlom: Duklianskych hrdinov 1488/30, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 51 173 344, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť IS&GP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32837/P-Zbl, so sídlom: Popradské nábrežie 217, 058 01 Poprad, IČO: 50 308 483, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zaznam z VZ 22_12_2022.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Prezenčná listina_22_12_2022.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Pozvanka na VZ.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy k 22_12_2022.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť Jafa Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43474/P-Zbl, so sídlom: Obrancov mieru 21, 080 01 Prešov, IČO: 53 435 273, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 04.01.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť JANEL SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25658/P-Zbl, so sídlom: Kružlov 45, 086 04 Kružlov, IČO: 46 451 064, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- osvedčenie
Dátum doručenia: 30.12.2022
- osvedčenie
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Zapisnica VZ
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť JANSTA-PO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40032/P-Zbl, so sídlom: Víťaz 218, 082 38 Víťaz, IČO: 53 002 636, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z mimoriadneho valneho zhromazdenia
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Prezencna listina z mimoriadneho valneho zhromazdenia
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Uplne znenie spolocenskej zmluvy
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť JM-Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17921/P-Zbl, so sídlom: Ružova 813/55, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36 692 824, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť KARDAM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24650/P-Zbl, so sídlom: J. Grešáka 2877/21, 085 01 Bardejov, IČO: 46 255 320, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť L.C.MANAGER, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13750/P-Zbl, so sídlom: Župčany 176, 080 01 Župčany, IČO: 36 482 056, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ s listinou prítomných.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- L.C.MANAGER,_s.r.o.__-_osvedcenie_-_22.12.2022_10_41_35_-_22.12.2022_10_41_58.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť LK MOTOSPORT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35563/P-Zbl, so sídlom: Mirka Nešpora 4888/18, 080 01 Prešov, IČO: 51 243 687, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spolocnika
Dátum doručenia: 29.12.2022
- osvedčenie
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť LUBEKON, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28173/P-Zbl, so sídlom: Pri Delni 28, 080 05 Prešov, IČO: 47 197 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť LUMASTAV SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45213/P-Zbl, so sídlom: Brestov 56, 082 05 Brestov, IČO: 55 152 970, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť LUNA Plus, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31812/P-Zbl, so sídlom: Urxova 3, 080 05 Prešov, IČO: 48 230 049, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- luna2_rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023
- luna3_úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť M.S. Profi FiberNet, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45200/P-Zbl, so sídlom: Ličartovce 333, 082 03 Ličartovce, IČO: 55 115 900, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.12.2022
- osvedčenie
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť Marián Struk s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26692/P-Zbl, so sídlom: Vislanka 85, 065 41 Vislanka, IČO: 46 793 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 03.01.2023
- podpisovy vzor
Dátum doručenia: 03.01.2023
- dohoda o zmene zakl. list.
Dátum doručenia: 03.01.2023
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 03.01.2023

Spoločnosť Mestské lesy Sabinov, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14608/P-Zbl, so sídlom: Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 36 490 369, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka z 14_12_2022.asice
Dátum doručenia: 13.01.2023
- Stanovy.asice
Dátum doručenia: 13.01.2023
- Úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 13.01.2023

Spoločnosť MJ CONTROL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33186/P-Zbl, so sídlom: Jabloňová 7012/30, 080 01 Prešov, IČO: 50 404 792, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.12.2022
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť MKcompanyPro s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45205/P-Zbl, so sídlom: Hlavná 118/35, 082 61 Ražňany, IČO: 55 142 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- osvedčenie
Dátum doručenia: 29.12.2022
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 29.12.2022
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť MOPA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10010/P-Zbl, so sídlom: Jabloňová 3/4906, 058 01 Poprad-Veľká, IČO: 36 443 093, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MP-beauty s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39351/P-Zbl, so sídlom: J.Grešáka 3203/18, 085 01 Bardejov, IČO: 52 760 286, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Nerdula s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27474/P-Zbl, so sídlom: Košická 33, 066 01 Humenné, IČO: 46 998 535, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť PROCONT, spol. s r.o. Prešov, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67/P-Zbl, so sídlom: Kúpeľná 1/A, 080 01 Prešov, IČO: 00 697 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Dodatok
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť R+T, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15943/P-Zbl, so sídlom: Sveržov 56, 086 02 Sveržov, IČO: 36 502 995, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť REVEKON s.r.o. Prešov, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24441/P-Zbl, so sídlom: Vodná 44, 080 06 Prešov, IČO: 46 121 455, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť RoyalCompany, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39472/P-Zbl, so sídlom: Pod Sordokom 14, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 50 922 475, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť SDS Trade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41559/P-Zbl, so sídlom: Pod lesom 1855/23, 060 01 Kežmarok, IČO: 53 350 839, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť SILFER STEEL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34310/P-Zbl, so sídlom: Štúrova 765/101, 059 21 Svit, IČO: 50 779 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica MVZ z 19122022.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023
- prezentacna listina MVZ SILFER STEEL sro z 19122022.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023
- UZ SZ SILFER STEEL sro.asice
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť SIMONIS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45203/P-Zbl, so sídlom: Antona Prídavka 3, 080 01 Prešov, IČO: 55 155 642, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 04.01.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.01.2023
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť SLEN, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19571/P-Zbl, so sídlom: Strojnícka 7, 080 01 Prešov, IČO: 43 880 304, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 23.12.2022_Úpl.zn.Spol.z._SLEN, s.r.o..asice
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť SM ElektroBau s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45212/P-Zbl, so sídlom: Sv. Anny 283/9, 065 03 Podolínec, IČO: 55 147 283, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 05.01.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 05.01.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Podpisový vzor Sterančák
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť STAVTEK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32498/P-Zbl, so sídlom: Jarmočná 379/11, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 50 159 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ROZH1S.zep
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Dodatok.zep
Dátum doručenia: 11.01.2023
- PVK.zep
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť STEFAN Montage s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43167/P-Zbl, so sídlom: Ptičie 218, 067 41 Ptičie, IČO: 54 206 065, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Tronik s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36028/P-Zbl, so sídlom: Kukučínova 496/31, 058 01 Poprad, IČO: 51 417 324, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jedineho spoločníka
Dátum doručenia: 11.01.2023
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť VENITECH INTERNATIONAL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33555/P-Zbl, so sídlom: Bardejovská Nová Ves 3092, 085 01 Bardejov, IČO: 50 531 727, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.01.2023
- úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť viable, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45204/P-Zbl, so sídlom: Suchoňova 5724/18, 058 01 Poprad, IČO: 55 134 963, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 23.12.2022
- osvedčenie
Dátum doručenia: 23.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 23.12.2022
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť Vista Solutions s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43891/P-Zbl, so sídlom: Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 54 507 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica zo zasadnutia VZ
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Listina pritomnych na VZ
Dátum doručenia: 15.12.2022
- podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Pozvanka VZ
Dátum doručenia: 15.12.2022
- úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 15.12.2022
- zápisnica zo zasadnutia VZ
Dátum doručenia: 15.12.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1