Obchodný vestník 14/2023 Zbierka listín Deň vydania: 20.01.2023
R011737
Okresný súd Trnava - Zbierka listín

Spoločnosť Astra business s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52632/T-Zbl, so sídlom: Gaštanová 2524/8, 924 01 Galanta, IČO: 54 906 105, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 13.01.2023

Spoločnosť azco, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42372/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 929/6, 924 01 Galanta, IČO: 51 689 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Mgr. Andrej Sladovník
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Boris Borovica
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť BD-production s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35448/T-Zbl, so sídlom: Kmeťova 4875/28, 949 11 Nitra, IČO: 48 049 115, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 13.01.2023

Spoločnosť Befte, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46957/T-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 821/35, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 53 115 775, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 04.01.2023
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Ing. František Tóth
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť CareSee s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45386/T-Zbl, so sídlom: Bernolákova 386/4, 908 51 Holíč, IČO: 52 591 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Prezenčná listina z VZ z 22.11.2022
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Zápisnica z VZ z 22.11.2022
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť DUKUMO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47283/T-Zbl, so sídlom: Jachtárska 7368/20, 921 01 Piešťany, IČO: 52 020 819, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ENGINEERING LAND, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45021/T-Zbl, so sídlom: Vlčanská 560/13, 927 01 Šaľa, IČO: 43 775 039, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť FM Holding, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50853/T-Zbl, so sídlom: Poronda 651/40, 919 26 Zavar, IČO: 54 383 145, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Jaroslaw Rosa
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z František Faragó na Andrii Gurin
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z František Faragó na Natallia Gurin
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť FO - SA Omega s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47791/T-Zbl, so sídlom: Nešporova 1016/14, 927 01 Šaľa, IČO: 35 866 853, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Pavol Pápay na SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť HANARNY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41809/T-Zbl, so sídlom: Masarykova 420/140, 908 48 Kopčany, IČO: 51 455 943, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Ing. Natália Zinčenko s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49122/T-Zbl, so sídlom: Maloblahovská ulica 5207/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 53 736 354, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť K K STAV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39600/T-Zbl, so sídlom: Vajanského 7, 927 01 Šaľa, IČO: 50 784 676, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť L LOT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52653/T-Zbl, so sídlom: Mikovíniho 19, 917 02 Trnava, IČO: 54 989 833, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa Miloš Kocic
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z KAJJAK, s.r.o. na Miloš Kocic
Dátum doručenia: 10.01.2023

Spoločnosť LORINER s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51947/T-Zbl, so sídlom: M.A. Beňovského 24B, 922 03 Vrbové, IČO: 54 625 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 12.01.2023
Dátum doručenia: 15.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z EURO - AGENTÚRA, s.r.o. na Arkadiusz Piotr Marciniak
Dátum doručenia: 15.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Katarína Cigľarová, PhD. na Arkadiusz Piotr Marciniak
Dátum doručenia: 15.01.2023
- Prezenčná listina z VZ z 12.01.2023
Dátum doručenia: 15.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Arkadiusz Piotr Marciniak
Dátum doručenia: 15.01.2023

Spoločnosť LUVIN GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50317/T-Zbl, so sídlom: Sereďská 255D, 917 05 Trnava, IČO: 54 131 154, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť LUXUS BEAUTY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32167/T-Zbl, so sídlom: Bratislavská 3279, 932 01 Veľký Meder, IČO: 47 209 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MASÁR TRANSPORT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30798/T-Zbl, so sídlom: Železničiarska 1439/40, 924 01 Galanta, IČO: 46 970 185, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina prítomných z 03.01.2023
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Zápisnica z VZ z 03.01.2023
Dátum doručenia: 10.01.2023

Spoločnosť MDS GROUP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50221/T-Zbl, so sídlom: Štefanov 266, 906 45 Štefanov, IČO: 54 167 825, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MEDIPLUS VRBOVÉ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38829/T-Zbl, so sídlom: Bernolákova 517/31, 922 03 Vrbové, IČO: 50 623 427, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Prezenčná listina z VZ z 26.12.2022
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Zápisnica z MVZ z 26.12.2022
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť MVBC s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48308/T-Zbl, so sídlom: Hájske 463, 951 33 Hájske, IČO: 53 544 498, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MW Slowakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37071/T-Zbl, so sídlom: Pesermlýnska 763, 908 79 Borský Svätý Jur, IČO: 50 160 907, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Osvedčenie o zápise do NBS
Dátum doručenia: 10.01.2023

Spoločnosť olisim s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49280/T-Zbl, so sídlom: Slovenská Nová Ves 131, 919 42 Slovenská Nová Ves, IČO: 53 803 795, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 05/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť PUMASPED s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28719/T-Zbl, so sídlom: Novomestská 44/45, 926 01 Sereď, IČO: 46 495 754, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Reštaurácia NA MLYNE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25433/T-Zbl, so sídlom: M.R.Štefánika 24 24, 919 21 Zeleneč, IČO: 45 496 293, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť RK LIMIT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52459/T-Zbl, so sídlom: Majcichov 587, 919 22 Majcichov, IČO: 52 500 462, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť RLS Retail Logistics Service Trnava s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50927/T-Zbl, so sídlom: Prílohy 54, 917 01 Trnava, IČO: 53 081 234, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Návrh na prijatie per rollam rozhodnutia mimo VZ
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Výsledok hlasovania
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Návrh na prijatie per rollam rozhodnutia mimo VZ - C & A Mode, s.r.o.
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Rodolphe De Campos
Dátum doručenia: 10.01.2023

Spoločnosť SENTRANS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21147/T-Zbl, so sídlom: Veľká Paka 163, 930 51 Veľká Paka, IČO: 43 870 244, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Slovenské liehovary a likérky, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10183/T-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta , 920 41 Leopoldov, IČO: 36 241 369, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 20.12.2022
Dátum doručenia: 16.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Milan Korček
Dátum doručenia: 16.01.2023

Spoločnosť Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 3/T-Zbl, so sídlom: Esterházyovcov 709/12, Galanta, IČO: 34 099 069, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO č. OU-GA-OZP-2013/01077-2
Dátum doručenia: 22.11.2013
- Prehlásenie členov predstavenstva
Dátum doručenia: 23.07.2014

Spoločnosť TATTOO STUDIO 218, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36967/T-Zbl, so sídlom: Hlavná ulica 218/115, 919 28 Bučany, IČO: 50 150 863, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Virtual TT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48628/T-Zbl, so sídlom: Mikovíniho 19, 917 07 Trnava, IČO: 53 611 462, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 11.01.2023
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Marcela Grožaj na Ing. Pavol Grožaj
Dátum doručenia: 11.01.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1