Obchodný vestník 14/2023 Zbierka listín Deň vydania: 20.01.2023
R011736
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín

Spoločnosť Acideas s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44389/R-Zbl, so sídlom: Pod Šachtou 972/6, 972 51 Handlová, IČO: 53 808 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť AMIKA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22136/R-Zbl, so sídlom: Mlynská 295/14, 911 01 Trenčín, IČO: 44 983 093, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť AMITECH, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15564/R-Zbl, so sídlom: Hôrka nad Váhom 299, 916 32 Hôrka nad Váhom, IČO: 36 343 528, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ATLAN GROUP, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13718/R-Zbl, so sídlom: Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 35 754 222, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 26.10.2022
- Rozhodnutie o udelení povolenia na obchodovanie s VOP
Dátum doručenia: 26.10.2022
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 26.10.2022

Spoločnosť Auctions and real estate s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40042/R-Zbl, so sídlom: Dvory 1932, 020 01 Púchov, IČO: 53 051 629, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť B business, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10745/R-Zbl, so sídlom: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 51 869 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 254/2022, Nz 31753/2022
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť B.A.T. SECURITY, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22573/R-Zbl, so sídlom: Považská 1706/35, 911 01 Trenčín, IČO: 45 402 019, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 20.09.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 20.09.2022

Spoločnosť Balna finance s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38229/R-Zbl, so sídlom: P.J. Šafárika 898/8, 971 01 Prievidza, IČO: 52 379 965, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 25.10.2022
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť BAUMARK TRADE.SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25588/R-Zbl, so sídlom: Belá 1956/6, 911 01 Trenčín, IČO: 46 492 879, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť BD café s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39974/R-Zbl, so sídlom: Gorkého 10, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 992 705, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisové vzory
Dátum doručenia: 10.11.2022
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť Bezák SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29110/R-Zbl, so sídlom: Ostratická cesta 544, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, IČO: 47 455 535, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spolocčenská zmluva
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 16.11.2022

Spoločnosť BIO - FIT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11471/R-Zbl, so sídlom: Halalovka 7863/61A, 911 08 Trenčín, IČO: 36 307 840, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 29.09.2022

Spoločnosť BIOHEM SK, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10822/R-Zbl, so sídlom: Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín, IČO: 54 519 098, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Správa auditora
Dátum doručenia: 12.01.2023
- Stanovy
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť BOULANGERIE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23103/R-Zbl, so sídlom: SNP 10/83, 956 41 Uhrovec, IČO: 45 562 377, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 05.09.2022
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.09.2022
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 05.09.2022

Spoločnosť CoffeeFriends, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37627/R-Zbl, so sídlom: Bojnická cesta 593/44, 972 17 Kanianka, IČO: 52 142 167, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Uplne znenie zakladatelskej listiny
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť CROMATOP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15020/R-Zbl, so sídlom: Hôrka nad Váhom 1, 916 32 Hôrka nad Váhom, IČO: 36 338 893, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť CS System s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42457/R-Zbl, so sídlom: Komenského 346/19, 972 23 Dolné Vestenice, IČO: 54 034 582, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 20.10.2022
- Licencia na prevádzkovanie technickej služby
Dátum doručenia: 20.10.2022
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 20.10.2022

Spoločnosť D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 516/R-Zbl, so sídlom: Rozmarínova 211/3, 911 01 Trenčín, IČO: 34 116 320, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ + listina prítomných
Dátum doručenia: 12.10.2022

Spoločnosť DMNC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41979/R-Zbl, so sídlom: Pavla Ondráška 736/15, 911 06 Trenčín, IČO: 53 809 114, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.10.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 07.10.2022
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 07.10.2022

Spoločnosť DROOKY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41203/R-Zbl, so sídlom: Potvorice 199, 916 25 Potvorice, IČO: 53 520 963, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 11.11.2022

Spoločnosť EFORT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31157/R-Zbl, so sídlom: Nádaždyho 104/15, 972 51 Handlová, IČO: 48 006 084, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť ELITE Barber PB s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38452/R-Zbl, so sídlom: Centrum 8, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 52 378 209, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 04.10.2022

Spoločnosť ENERGO-WWT SLOVAKIA, spol. s r.o. "v likvidácii", reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10903/R-Zbl, so sídlom: Ul. 8. apríla 255/14, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 302 252, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.8.2021
Dátum doručenia: 06.09.2022
- Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.8.2022
Dátum doručenia: 06.09.2022
- Návrh likvidátora na schválenie účtovnej uzávierky a prílohy
Dátum doručenia: 06.09.2022

Spoločnosť ES-SLOVAKIA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20757/R-Zbl, so sídlom: Tajovského 643/27, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO: 44 405 642, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Eucomed s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44501/R-Zbl, so sídlom: Jesenského 1180/13, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 55 044 000, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť Falconarii, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27854/R-Zbl, so sídlom: Nová Bošáca 405, 913 08 Nová Bošáca, IČO: 47 059 818, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť FinB, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32577/R-Zbl, so sídlom: Rozkvet 2042/80, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 45 931 194, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 10.10.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.10.2022

Spoločnosť Firefly Consulting s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44357/R-Zbl, so sídlom: Rybáre 255/24, 911 06 Trenčín, IČO: 54 932 343, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 05.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 05.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 05.10.2022
- Podpisový vzor konateľa 1.
Dátum doručenia: 05.10.2022
- Podpisový vzor konateľa 2.
Dátum doručenia: 05.10.2022

Spoločnosť Heryson s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37345/R-Zbl, so sídlom: Topoľová 1438/12, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 52 059 308, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť HS Academy s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25702/R-Zbl, so sídlom: Sedličná 159, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 46 533 541, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.09.2022

Spoločnosť Hydro-Gen Horná Nitra a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10817/R-Zbl, so sídlom: Trenčianske Biskupice 7051, 911 04 Trenčín, IČO: 36 317 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného akcionára
Dátum doručenia: 30.09.2022

Spoločnosť ChemMix, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38764/R-Zbl, so sídlom: Fančova 196, 972 46 Čereňany, IČO: 52 589 773, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť IGITECH spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37717/R-Zbl, so sídlom: Hurbanova 262/14, 972 71 Nováky, IČO: 52 195 937, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 18.10.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 18.10.2022
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 18.10.2022

Spoločnosť jpmb s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35190/R-Zbl, so sídlom: Železničiarska 246, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, IČO: 44 471 823, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 10.10.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 10.10.2022

Spoločnosť JUDr. Katarína MARTINKOVÁ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29676/R-Zbl, so sídlom: Štvrť SNP 143/58, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 47 421 720, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť KALABA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17877/R-Zbl, so sídlom: Veľké Hoste 221, 956 38 Veľké Hoste, IČO: 36 786 225, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť KESA auto s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16380/R-Zbl, so sídlom: Obrancov mieru 1151/4 , 020 01 Púchov, IČO: 36 350 826, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.10.2022

Spoločnosť kiki SAT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34747/R-Zbl, so sídlom: ČSA 1192/31, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 50 888 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 29.09.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 29.09.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 29.09.2022

Spoločnosť Kníhkupectvo TATRAN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31701/R-Zbl, so sídlom: Priepasné 26, 906 15 Priepasné, IČO: 48 130 206, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť KOLIBA, s.r.o. "v likvidácii“, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10797/R-Zbl, so sídlom: Hrabovka 159, 913 32 Hrabovka, IČO: 36 301 167, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 10/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 10/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť LEADERS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17956/R-Zbl, so sídlom: Odborov 243/4, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 796 191, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť LEROK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14462/R-Zbl, so sídlom: Kvašov 203, 020 62 Kvašov, IČO: 36 333 913, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 17.10.2022

Spoločnosť LJ Production s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27227/R-Zbl, so sídlom: Pribinova 1172/7, 020 01 Púchov, IČO: 46 910 387, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 11.11.2022

Spoločnosť LUMI22 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20516/R-Zbl, so sídlom: Plevník - Drienové 355, 018 26 Plevník-Drienové, IČO: 44 293 470, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 17.10.2022
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 17.10.2022

Spoločnosť M&K EKONOMICKÉ SLUŽBY, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26256/R-Zbl, so sídlom: Rozkvet 2001/3, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 663 568, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Marito s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42482/R-Zbl, so sídlom: Ľ. Podjavorinskej 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 52 402 011, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Živnostenské osvedčenie
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť MARTINPE, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28787/R-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 616/21, 972 71 Nováky, IČO: 47 367 083, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.10.2022

Spoločnosť Medline Assembly Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31877/R-Zbl, so sídlom: Malobielická 284/8, 958 04 Partizánske, IČO: 47 858 168, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť M-EKONOM, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39793/R-Zbl, so sídlom: Pribinove sady 30/9, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 52 969 266, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť MHTS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3096/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 31 633 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.09.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 30.09.2022

Spoločnosť Michal Magdolen s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28493/R-Zbl, so sídlom: Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 324 457, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva o predaji časti podniku
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 16.09.2022

Spoločnosť ML s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28704/R-Zbl, so sídlom: SNP 1480/133, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 47 382 732, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 10.10.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.10.2022
- Zakladatelska listina - úplne znenie
Dátum doručenia: 10.10.2022

Spoločnosť MODUM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25993/R-Zbl, so sídlom: T. G. Masaryka 34, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 46 611 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Podpisový vzor - Zuzana Krivá
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Podpisový vzor - Zuzana Krivá ml.
Dátum doručenia: 24.10.2022
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť moňo s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39696/R-Zbl, so sídlom: Palackého 102/31, 911 01 Trenčín, IČO: 52 943 496, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť MOTOFIN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3556/R-Zbl, so sídlom: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 013 358, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplne znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 14.11.2022
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť MUDr. Monika Lacková s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44422/R-Zbl, so sídlom: Soblahov 741, 913 38 Soblahov, IČO: 54 982 120, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 20.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 20.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 20.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 20.10.2022

Spoločnosť NEID s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23372/R-Zbl, so sídlom: Rakoľuby 746, 916 31 Kočovce, IČO: 45 679 525, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť One Head Soft s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44423/R-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 989/14, 956 33 Chynorany, IČO: 54 977 011, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 12.10.2022

Spoločnosť Pabra s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36639/R-Zbl, so sídlom: Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 768 488, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť PAMA SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32353/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska Turná 485, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 50 015 494, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 21.10.2022

Spoločnosť PilVer s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41959/R-Zbl, so sídlom: Halalovka 3371/69, 911 08 Trenčín, IČO: 53 818 628, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.09.2022

Spoločnosť PIMA SHOP, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41516/R-Zbl, so sídlom: Pod Sokolice 4, 911 01 Trenčín, IČO: 53 638 387, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 26.10.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 26.10.2022

Spoločnosť PONAS, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13875/R-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 2781, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 329 100, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápis z VZ
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 03.11.2022
- dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť Presttige s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33472/R-Zbl, so sídlom: Veľké Bierovce 183, 913 11 Veľké Bierovce, IČO: 50 461 796, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť Priemtech, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31842/R-Zbl, so sídlom: Podlužany 225, 956 52 Podlužany, IČO: 48 234 923, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 03.10.2022

Spoločnosť RAAL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38018/R-Zbl, so sídlom: Stred 56/49, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 52 226 603, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť RED COURT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42466/R-Zbl, so sídlom: Čerešňová 2865/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50 517 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť RE-WOOD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34981/R-Zbl, so sídlom: I. Bukovčana 30, 971 01 Prievidza, IČO: 50 979 167, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 16.01.2023

Spoločnosť RMTT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31418/R-Zbl, so sídlom: Dvory 581, 020 01 Púchov, IČO: 48 089 877, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 05.10.2022
- Rozhodnutie z VZ
Dátum doručenia: 05.10.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 05.10.2022

Spoločnosť ROSTEM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33218/R-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 316/26, 972 71 Nováky, IČO: 46 924 558, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 21.10.2022
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 21.10.2022

Spoločnosť RPD style, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32777/R-Zbl, so sídlom: Rudnianska Lehota 305, 972 26 Rudnianska Lehota, IČO: 50 196 677, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 12.10.2022
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.10.2022
- úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 12.10.2022

Spoločnosť Search Partner Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15725/R-Zbl, so sídlom: ul. Dr. Úradníčka 18, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 344 893, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.10.2022

Spoločnosť Slovakia Crane System s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38803/R-Zbl, so sídlom: Max Brose II. 1917, 971 01 Prievidza, IČO: 51 484 790, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ+PL
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť SlovFire, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30824/R-Zbl, so sídlom: Rozkvet 2007/15, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 884 223, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o MVZ
Dátum doručenia: 07.10.2022

Spoločnosť Služby pre bytové domy TN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37736/R-Zbl, so sídlom: Krátka 7648, 911 01 Trenčín, IČO: 52 109 755, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.11.2022
Dátum doručenia: 11.11.2022

Spoločnosť Služby pre bytové domy, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34506/R-Zbl, so sídlom: Krátka 7648, 911 01 Trenčín, IČO: 50 746 502, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.11.2022
Dátum doručenia: 11.11.2022

Spoločnosť Služby pre domové kotolne s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34030/R-Zbl, so sídlom: Krátka 7648, 911 01 Trenčín, IČO: 50 638 734, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.11.2022
Dátum doručenia: 11.11.2022

Spoločnosť SPILKA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10309/R-Zbl, so sídlom: Zlatovská 32, 911 05 Trenčín, IČO: 36 296 520, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka o 13,00 h.
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Správa audítora o zistených skutočnostiach
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Notárska zápisnica N 341/2022, Nz 27921/2022
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť SPORT SCHOOL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13200/R-Zbl, so sídlom: Staničná 1062, 911 05 Trenčín, IČO: 36 323 373, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 30.09.2022
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.09.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 30.09.2022

Spoločnosť Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18886/R-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 36 268 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 19.09.2022
- Uznesenie VZ spoločnosti o vklade 1.
Dátum doručenia: 19.09.2022
- Uznesenie VZ spoločnosti o vklade 2.
Dátum doručenia: 19.09.2022

Spoločnosť STA TECHNOLOGY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33646/R-Zbl, so sídlom: Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 50 479 717, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 10.10.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 10.10.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.10.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 10.10.2022

Spoločnosť Street shops s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24989/R-Zbl, so sídlom: Veľké Stankovce 896, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 46 313 192, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 26.09.2022
- Podpisový vzor konateľa 1.
Dátum doručenia: 26.09.2022
- Podpisový vzor konateľa 2.
Dátum doručenia: 26.09.2022

Spoločnosť STREMSTAV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10992/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 1580, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 303 054, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 12.09.2022
- úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 12.09.2022

Spoločnosť Strojárne Prievidza s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17323/R-Zbl, so sídlom: Teplárenská 1, 971 73 Prievidza, IČO: 36 710 661, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 06.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 06.10.2022

Spoločnosť TATRABYT, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10177/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 307 629, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z DR
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť Traduco, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44299/R-Zbl, so sídlom: Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 949 445, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.10.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 07.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 07.10.2022

Spoločnosť TYREMEX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11264/R-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 155/41-5, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 305 987, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Vyhlásenie o splatení základného imania
Dátum doručenia: 21.10.2022
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 21.10.2022

Spoločnosť UDO TRADE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44273/R-Zbl, so sídlom: Haanova 46A, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 790 530, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 17.11.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 17.11.2022

Spoločnosť VEGAS Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39094/R-Zbl, so sídlom: Prejtská 46/49, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 52 721 337, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 16.11.2022

Spoločnosť VIP CLEAN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12436/R-Zbl, so sídlom: Pri parku 22/39, 911 06 Trenčín, IČO: 36 316 377, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnicaz MVZ
Dátum doručenia: 28.09.2022
- úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 28.09.2022

Spoločnosť VOP Nováky, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10564/R-Zbl, so sídlom: Duklianska 60, 972 71 Nováky, IČO: 35 820 322, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Stanovy
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť WSJ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34437/R-Zbl, so sídlom: Kollárova 1302/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 50 787 560, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápis o rozhodnutí jediného spoločníka
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 17.10.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1